Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Kontejnery na bioodpad byly rozmístěny po obci

Kontejnery na bioodpad byly rozmístěny po obci

5.4.2012, Hana Marková

V rámci zkvalitnění služeb v ukládání rostlinných zbytků ze zahrádek a bioodpadu z kuchyní byly umístěny na veřejných prostranstvích po celém městysu hnědé kontejnery na bioodpad.

Celkem  je rozmístěno 20 nádob. Svoz bude probíhat pravidelně dle harmonogramu společnosti ODAS. Prosíme o důsledné dodržování druhů odpadu, které lze do nádob uložit.
Věříme, že toto opatření povede ke zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství Vojnova Městce a ke spokojenosti občanů i návštěvníků našeho městyse.  

 

Co do nádoby patří:

 

Tráva, listí, rostlinné zbytky ze zahrad

Zbytky pečiva, skořápky od vajec,

Kávová sedlina i s filtrem, čajové sáčky

Rostlinné zbytky z kuchyní (slupky, …)

Papírové kapesníky, papírové ubrousky,
mastný papír odp potravin

 

Co do nádoby nepatří:

 

Živočišné zbytky – maso, kosti, kůže,

Mrtvá těla zvířat

Cizorodé látky – plasty, sklo, stav. sutě,…

Chemické a jiné nebezpečné látky vč. obalů od nich

Co patří do bioodpadu?

Tráva, listí, seno, sláma a plevel ze zahrad a parků                                                             

Zbytky z ovoce a zeleniny

Slupky z citrusových plodů

Zbytky chleba,  pečiva a obilnin

Skořápky od vajec a ořechů

Sedliny z kávy a čaje (i s filtrem), čajové sáčky

Piliny či jiný chemicky neošetřený dřevitý materiál, včetně drobných ořezů z větví

Popel ze dřeva

Uschlé květiny

Rostlinné zbytky z domácností

Papírové kapesníky, papírové utěrky, ubrousky a papírové sáčky

Tuky

Špinavé papíry z přípravy jídel, obaly z potravin

 

 

Co do bioodpadu nepatří?

Chemické a nebezpečné látky

Cizorodé látky  – plast (umělé hmoty všeho druhu), sklo, kovy a textilie

Stavební materiály a sutě

Směsný komunální odpad

Uhynulá zvířata

Živočišné zbytky – jako maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat musí být před zpracováním v kompostu nebo bioplynové stanici tzv. hygienizovány.  Hygienizace zajistí  usmrcení  původců chorob.

Jak oddělovat bioodpad v domácnostech?

 

Bioodpad v domácnostech je třeba skladovat odděleně od ostatního odpadu. Výhodné je ukládat bioodpad do nádob, které umožňují odvětrávání a vysoušení bioodpadu. Významě se tak snižuje hnití a tím i zápach bioodpadu. Pro větší pohodlí lze použít speciální kompostovací sáčky. Výrobce – např. firma HRABio spol. s.r.o., email – obchod@hrabio.cz, www.hrabio.cz, tel – 603 425 958. Manipulace je tak jednoduchá a čistá. Následně lze bioodpad ukládat buď do kompostérů nebo do sběrných nádob na bioodpad. Místo speciálních sáčků lze použít na balení bioodpadů také jakýkoli papír. Ten napomáhá  svými  savými schopnostmi k vysoušení  bioodpadu i k větší čistotě odvozních nádob. Papír je sám také bioodpadem, takže jeho  použití  je zcela v souladu s podmínkami sběru.

Proč třídit bioodpad?

Bioodpad tvoří v současné době cca 30 – 40%  objemu komunálního odpadu. Na základě zákonných podmínek  (bod 8 písm. d) přílohy č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)  musí dojít do roku 2020 (počínaje rokem 2010)  ke snížení ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 65% oproti roku 1995. V roce 2010 by mělo být teoreticky vytříděno 112kg/ bioodpadů na obyvatele.

 

Navíc se v současné době zaznamenává na celém světě úbytek organické hmoty v půdě. Navrácení bioodpadu do půdy ve formě hnojiva – kompostu je důležité pro udržení kvality půdy. Oddělený sběr bioodpadu a jeho zpracování na kompostárnách nebo v bioplynových stanicích snižuje i celkové náklady na likvidaci odpadů.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.