Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Malé ohlédnutí za rokem 2005

Malé ohlédnutí za rokem 2005

18.12.2005, Jiří Marek

  Vážení občané,
Závěrem každého roku je zvykem zhodnotit a bilancovat co se nám v tomto roce podařilo, také co jsme mohli a ještě měli udělat. A jistě také k závěru roku patří plánování, příprava akcí pro další rok, v našem případě příprava a sestavení rozpočtu obce pro zajištění akcí včetně výhledu na delší období. Pro konečné bilancování našeho úřadu zbývá ještě čas, přesto stručné ohlédnutí za téměř uplynutým rokem je na místě.

V roce 2005 pro naši obec a pro rozvoj a zamezení úbytku obyvatel byla prioritní akcí, finančně nejnáročnější, dokončení výstavby kompletních inženýrských sítí pro 26 rodinných domků. V dané lokalitě jsou již dva rodinné domky zkolaudované a obydlené, mnoho dalších rodinných domků je rozestavěno. Přes značný zájem na uspokojování požadavků na prodej stavebních parcel, jsou v současné době dvě stavební parcely k prodeji. Pro další rozvoj obce v navazující lokalitě na 26 RD se připravuje projekt pro územní a stavební řízení inženýrských sítí pro dalších 10 – 12 rodinných domů za Markovy.

V téměř uplynulém roce mezi nejvýznamnější akce obecního úřadu patřily pokračující práce na rekonstrukci a úpravách místního hřbitova. Oprava hřbitovní kaple si vyžádala strhnutí věže v havarijním stavu, postavení nové věže včetně pokrytí měděným plechem, zřízení okapů a svodů dešťových vod. Závěrečnými pracemi na kapli byla oprava a nátěr fasády na celém objektu zvenku.

Pro neutěšený stav budovy uvnitř obecního úřadu bylo rozhodnuto o druhé etapě rekonstrukce, která spočívala ve výměně rozvodu a těles topení v nadzemním patře, dále v dokončení rekonstrukce rozvodu elektřiny a výměně oken a dveří. Budova obecního úřadu tím zevnitř doznala podstatných změn a  dosahuje významu, který si zaslouží.
Další část finančního rozpočtu byla použita na pokračující výměnu oken v mateřské škole, kde dále bude nutno řešit výměnu oken ve staré části budovy mateřské školy a bude nutno se intenzivně zamýšlet nad rekonstrukcí celého objektu, který není v nejideálnějším stavu.

V letošním roce bylo přistoupeno k rekonstrukci obecního vodovodu spočívající v opravách šachet a výměně uzávěrů a to tak, že v případě poruchy na řádu vodovodu bude již možnost uzavřít jen určitou část obce, případně jen přípojku do konkrétní lokality.

Rozpočet obce určitým způsobem přispívá na opravy a rekonstrukce kulturních památek, objektů pro sportovní  a kulturní činnost (částečná výměna střechy kostele sv. Ondřeje, částečná výměna krytiny na místní sokolovně).

Vážení spoluobčané je mnoho dalších akcí, které by bylo vhodné uvést v tomto článku, akce plánované (např. výstavba kanalizace a ČOV) a také havarijní (oprava šachet v silnici I.třídy) atd. Dalo by se rozepsat o činnosti kulturní,společenské, sportovní, kde obecní úřad  figuruje jako pořadatel, spolupořadatel, nebo někdy jen jako přispivatel. Každému za jakýkoliv i malý příspěvek k této činnosti, k přispění chodu OÚ patří poděkování.

 Zajištění dalších akcí a řízení chodu obce je jistě téměř nekonečný proces a je to jen správné a nutné aby naše obec trvale žila, nepodlehli jsme nějakým svodům pomoci městům za mrzký peníz za přihlášku trvalého pobytu a tím větší příděl finančních prostředků do jejich rozpočtů, kdy už se ale nedozvíte, na čí úkor.

Vážení občané, děkuji každému za aktivní činnost pro naši obec a za to, že jsme spoluobčané, v nadcházejícím čase Vám přeji mnoho zdraví, všem vánoční a osobní pohodu a jen to dobré v roce 2006.

Ing. Josef Macek,starosta

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.