Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Malé ohlédnutí za rokem 2005

Malé ohlédnutí za rokem 2005

18.12.2005, Jiří Marek

  Vážení občané,
Závěrem každého roku je zvykem zhodnotit a bilancovat co se nám v tomto roce podařilo, také co jsme mohli a ještě měli udělat. A jistě také k závěru roku patří plánování, příprava akcí pro další rok, v našem případě příprava a sestavení rozpočtu obce pro zajištění akcí včetně výhledu na delší období. Pro konečné bilancování našeho úřadu zbývá ještě čas, přesto stručné ohlédnutí za téměř uplynutým rokem je na místě.

V roce 2005 pro naši obec a pro rozvoj a zamezení úbytku obyvatel byla prioritní akcí, finančně nejnáročnější, dokončení výstavby kompletních inženýrských sítí pro 26 rodinných domků. V dané lokalitě jsou již dva rodinné domky zkolaudované a obydlené, mnoho dalších rodinných domků je rozestavěno. Přes značný zájem na uspokojování požadavků na prodej stavebních parcel, jsou v současné době dvě stavební parcely k prodeji. Pro další rozvoj obce v navazující lokalitě na 26 RD se připravuje projekt pro územní a stavební řízení inženýrských sítí pro dalších 10 – 12 rodinných domů za Markovy.

V téměř uplynulém roce mezi nejvýznamnější akce obecního úřadu patřily pokračující práce na rekonstrukci a úpravách místního hřbitova. Oprava hřbitovní kaple si vyžádala strhnutí věže v havarijním stavu, postavení nové věže včetně pokrytí měděným plechem, zřízení okapů a svodů dešťových vod. Závěrečnými pracemi na kapli byla oprava a nátěr fasády na celém objektu zvenku.

Pro neutěšený stav budovy uvnitř obecního úřadu bylo rozhodnuto o druhé etapě rekonstrukce, která spočívala ve výměně rozvodu a těles topení v nadzemním patře, dále v dokončení rekonstrukce rozvodu elektřiny a výměně oken a dveří. Budova obecního úřadu tím zevnitř doznala podstatných změn a  dosahuje významu, který si zaslouží.
Další část finančního rozpočtu byla použita na pokračující výměnu oken v mateřské škole, kde dále bude nutno řešit výměnu oken ve staré části budovy mateřské školy a bude nutno se intenzivně zamýšlet nad rekonstrukcí celého objektu, který není v nejideálnějším stavu.

V letošním roce bylo přistoupeno k rekonstrukci obecního vodovodu spočívající v opravách šachet a výměně uzávěrů a to tak, že v případě poruchy na řádu vodovodu bude již možnost uzavřít jen určitou část obce, případně jen přípojku do konkrétní lokality.

Rozpočet obce určitým způsobem přispívá na opravy a rekonstrukce kulturních památek, objektů pro sportovní  a kulturní činnost (částečná výměna střechy kostele sv. Ondřeje, částečná výměna krytiny na místní sokolovně).

Vážení spoluobčané je mnoho dalších akcí, které by bylo vhodné uvést v tomto článku, akce plánované (např. výstavba kanalizace a ČOV) a také havarijní (oprava šachet v silnici I.třídy) atd. Dalo by se rozepsat o činnosti kulturní,společenské, sportovní, kde obecní úřad  figuruje jako pořadatel, spolupořadatel, nebo někdy jen jako přispivatel. Každému za jakýkoliv i malý příspěvek k této činnosti, k přispění chodu OÚ patří poděkování.

 Zajištění dalších akcí a řízení chodu obce je jistě téměř nekonečný proces a je to jen správné a nutné aby naše obec trvale žila, nepodlehli jsme nějakým svodům pomoci městům za mrzký peníz za přihlášku trvalého pobytu a tím větší příděl finančních prostředků do jejich rozpočtů, kdy už se ale nedozvíte, na čí úkor.

Vážení občané, děkuji každému za aktivní činnost pro naši obec a za to, že jsme spoluobčané, v nadcházejícím čase Vám přeji mnoho zdraví, všem vánoční a osobní pohodu a jen to dobré v roce 2006.

Ing. Josef Macek,starosta

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.