Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Oprava střechy na kostele sv. Ondřeje

Oprava střechy na kostele sv. Ondřeje

17.1.2006, Jiří Marek

Po opravě stropu kostela v loňském roce bylo letos přikročeno k první etapě opravy střechy, která je v havarijním stavu. Postupně byla ze severní strany na části střechy směrem k faře sundána stará krytina, původní šindel včetně poškozených trámů. Byl proveden záklop z nových prken a pobití lepenkou. Jako krytina byl použit měděný plech. Provedeny byly i okapy, aby voda ze střechy netekla pod základy kostela.

Zpráva farnosti Vojnův Městec

Hodnota vytvořeného díla v roce 2005  je cca 830 000 Kč.
Akce mohla probíhat jen s finančním zajištěním několika institucí a to kraje Vysočina ve výši 30% nákladů, Obecního  úřadu ve Vojnově Městci ve výši  20% nákladů a největší podíl na opravě střechy měla  farnost ve Vojnově Městci a to ve výši 50% celkových nákladů.

Velký dík také patří všem spoluobčanům a přátelům farnosti a kostela, kteří přispěli finančně, pracovně a jinými formami pomoci. Pro nadcházející období, kdy je nutno v započaté opravě pokračovat, věříme, že nám zachovají svou přízeň přispívající organizace a farníci  i v letošním roce.  K započetí další etapy opravy střechy kostela je prvořadé vyřízení administrativních náležitostí k získání a přidělení dotací a v neposlední řadě účast každého občana,  farníka a to jak finančně, pracovně,  případně jakoukoliv pomocí.

Za farníky Vojnův Městec
Administrátor Antonín Brychta

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.