Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva městyse Vojnův Městec

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva městyse Vojnův Městec

2.6.2008, Hana Marková

konané dne 10. června 2008 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání    zastupitelstva konaného dne 4. března 2008
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Finanční záležitosti
- kontrola čerpání rozpočtu
- rozpočtové opatření 1/2008
5. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007
6. Projednání závěrečného účtu městysu Vojnův Městec
7. Majetkové záležitosti  - prodej, směna, nákup pozemků
8. Obecně závazné vyhlášky k veřejnému pořádku a pohybu psů
9. Příprava a průběh akcí 2008
10. Zprávy výborů
11. Různé
12. Diskuze, závěr

Ing. Josef Macek
    starosta


        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

        
     


        
     

 

 

 

 


     

 

 

 

 

 


       

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

        
     

 

 

 

 

 

 

        

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.