Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

20.9.2010, Hana Marková

konané dne 29. září 2010 v 17:00 hodin

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání    zastupitelstva konaného dne 17.června 2010
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Finanční záležitosti
  - zpráva o průběhu čerpání rozpočtu
  - rozpočtové opatření č. 2/2010
5. Majetkové záležitosti
  - záměr č. 3/2010 – prodej pozemků
  - navýšení základního jmění společnosti
    Velké Dářko s.r.o. 
6. Průběh a příprava investičních akcí
7. Zadání změny č. 1 územního plánu obce Vojnův Městec

8. Zhodnocení činnosti zastupitelstva za období 2006-2010
9. Různé, diskuze
10. Závěr

 Ing. Josef Macek
starosta
        
Zveřejněno: 20.9.2010
Zveřejněno elektronicky na webu městyse: 20.9.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

        

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.