Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Přehled poplatků na rok 2021

Přehled poplatků na rok 2021

7.1.2021, Monika Beranová

 

 

Přehled poplatků Městyse Vojnův Městec na rok 2021

 

Poplatek za odpad dle vyhlášky č. 1/2018:

Sazba poplatku pro osobu, která má v obci trvalý pobyt, činí 600,- Kč.

Poplatek pro majitele rekreačního objektu činí 600-, Kč.

Poplatek je splatný do 30. 09. 2021.

 

Poplatek ze psa dle vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)        za prvního psa....................................................100,- Kč,

b)       za druhého a každého dalšího psa téhož držitele...........  150,- Kč,

c)        za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu.......  60,-  Kč,

d)       za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení...................... 90,- Kč.

Poplatek je splatný do 31. 5. 2021.

 

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na Poště Partner nebo

na účet č. 123125081/0300, variabilní symbol je číslo domu.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.