Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Připojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci

Připojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci

5.5.2010, Hana Marková

v souladu s ustanovením § 3 odst. 8 zák. č. 241/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Městys Vojnův Městec realizuje výstavbu oddílné splaškové kanalizace včetně nové čistírny odpadních vod.

Současně s prováděním hlavních řadů splaškové kanalizace jsou prováděny přípojky (jejich části vedoucí po veřejných pozemcích) včetně kontrolních předávacích šachet, které musí zůstat přístupné ke kontrole.
Tyto části domovních přípojek jsou hrazeny z rozpočtu městyse a vlastníci rodinných domů se na financování nikterak nepodílí. Na jedno č.p. pouze jedna přípojka. Pokud bude majitel nemovitosti požadovat druhou přípojku, bude tato za poplatek 5 000Kč (úhrada nákladů).
Současně se zahájením zkušebního provozu splaškové a čistírny odpadních vod mohou být zahájeny práce na připojování jednotlivých rodinných domů za předpokladu dodržení následujících zásad a nařízení:

1. Termín připojení na splaškovou kanalizaci:
Od 21.5.2010 (zahájení zkušebního provozu)
Do 30.9.2010 (ukončení stavebních prací na kanalizaci a ČOV)
2. Odvodem odpadních vod z rodinného domu budou důsledně rozděleny vody splaškové a dešťové (potvrzení čestným prohlášením při převzetí provozovatelem)
3. Splaškové vody budou napojeny novou přípojkou do kontrolní šachty
4. Nová přípojka splaškových vod bude provedena odborným způsobem dle ustanovení § 18 zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění a ČSN 756101 ze schválených materiálů pro vnější splaškovou kanalizaci.(Plastové potrubí KG, kameninové potrubí s těsnícími pryžovými kroužky do DN 150)
5. Přípojka bude splňovat podmínku vodotěsnosti.(doložit formou čestného prohlášení při převzetí provozovatelem)
6. Odváděné splaškové vody nesmí být předčištěny a před zaústěním do přípojkové šachty zdrženy dle ustanovení § 18 zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění (bezpodmínečné zrušení, odpojení jímek a septiků)
7. Před záhozem bude provedena kontrola přípojky pověřenou osobou provozovatele kanalizace Velké Dářko s.r.o.. (obj. na tel. 724 315 178 nebo 566 659 186)
8. Společnosti a firmy,  kde je možno objednat práce pro napojení nemovitostí na oddělenou splaškovou kanalizaci

Kontakty:
• KOREJS – ZVOLÁNEK, Ždírec n./D., Na Balkáně 484, tel. 776 550 586
• Zvánovec a.s.,Rudolfovská  , České Budějovice, pan Hronek, tel. 606 737 280
• Vladimír PTÁČEK, Škrdlovice 150, tel. 603 239 184
• 1. Žďárská vodařská a plynařská, Hamry n.Sáz  p. Pospíchal, tel. 603 252 922
• MKM VYSOČINA s.r.o., Vojnův Městec, tel.566 659 985, 777 559 162

Ve Vojnově Městci 30.4.2010

 

  Ing. Josef Macek
  starosta

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.