Vojnův Městec
česky english deutsche

Ptačí chřipka

9.3.2006, Ing. Josef Macek

Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených
uhynulých ptáků.
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáku v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.

Občan má tyto možnosti:
1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany
zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí)
2. spálení v kotli na pevná paliva
3. odložení do nádob s komunálním odpadem
4. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo
nálezu leží.
Obecní úřad může:
• kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
• kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární
asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci,
deratizaci), nebo
• kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své
veterinární ordinace kafilerní box, nebo
• podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.
Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků
a úhradu vzniklých nákladů.
Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některé souvisejících zákonů (veterinární zákon).
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky
• k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice,
roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy
• po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých
uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně
příslušné krajské veterinární správy.

Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese
http://www.svscr.cz/files/pt.html

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.