Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Slovo starosty k uplynulému roku

Slovo starosty k uplynulému roku

10.12.2004, Jiří Marek

   Vážení občané,
dovolte mi před závěrem letošního roku malé poohlédnutí za činností obecního úřadu v roce 2004. Na celé bilancování je ještě čas, ale přesto před stávajícími vánočními svátky a závěrem roku malé shrnutí.

 V letošním roce probíhala další část oprav místního hřbitova, která spočívala v odvodnění a přeložení chodníku, odvodnění hřbitovní kaple, dále byla provedena rekonstrukce starého vodovodu, elektrický kabel pro zvon byl uložen do chráničky a v neposledním pořadí byly vysázeny nové stromky na západní straně hřbitova. V souhrnu nákladů vložených do údržby a rekonstrukce hřbitova činily cca 380 000 Kč.

Ve spolupráci s obcí Krucemburk, městem Ždírec nad Doubravou bylo zbudováno osvětlení cyklostezky mezi Městcem a Krucemburkem v hodnotě díla 800 000 Kč, kdy na tuto akci byla získána 50% dotace od KÚ Vysočina Jihlava, a tím nemalým významem pomůžeme k bezpečnému cestování na kole a chůzi mimo silný silniční provoz.

Pro neutěšený stav objektu obecního úřadu v jarních měsících bylo přistoupeno k rekonstrukci OÚ. Nejpodstatnější část rekonstrukce probíhala a probíhá v řešení havarijního stavu elektrických rozvodů. Dále bylo nutno řešit topný systém k přizpůsobení režimu a provozu budovy. V neposlední řadě rekonstrukce objektu OÚ je nutno řešit k významu, který mu přísluší.

Největší akce a to jak významem tak použitými finančními prostředky probíhala v ZŠ ve Vojnově Městci, kdy bylo nutno řešit neutěšený stav celého objektu. (odvlhčení s izolací, výměna oken, zateplení a vyvolané vnitřní úpravy). Na rekonstrukci ve II. etapách byly získány finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši téměř 7 mil. Kč, menší část prostředků 330 000 Kč byla použita z rozpočtu obce. Budova získala jiný pohled, jiný efekt a věřím, že získá mnoho žáčků.

V jarním období v MŠ byla provedena výměna oken na jižní straně, kdy bude nutno dále dokončovat výměnu ve zbývajících částech MŠ.
Něco málo mimo zajištění hlášení místního rozhlasu bylo také řešeno veřejné osvětlení na Borkách a tím došlo k zajištění místních obyvatel z pohledu silničního provozu.

Pro řešení počtu obyvatel naší obce se pokračovalo ve výstavbě inženýr. sítí pro 26RD, kdy byl zbudován rozvod plynu a vodovodního řádu, včetně přípojek, rozvod el.vedení a veřejného osvětlení. V celé lokalitě byla zbudována kanalizace. V této lokalitě byly zakoupeny další pozemky pro cca 12 RD a věřím, že investice v letošním roce dosahující výše 4 mil. Kč budou pro naši obec velmi významné a začnou překlenovat mnohaletou pauzu ve výstavbě a rozvoji obce.

V činnosti naší obce nelze zapomenout na udržování kulturních památek (kostel sv.Ondřej, dům č. 8), kde obec figuruje jako účastník rekonstrukce.

Vážení občané ve výčtu je možno doplnit mnoho dalších akcí ať plánovaných nebo vyvolaných. Např. oprava a doplňování veřejného osvětlení, drobné opravy cest, neplánovaného opravy vodovodu a v neposlední řadě v závěru roku vánoční výzdoba obce. Pro život v obci je nutno taktéž připomenout činnost v kultuře např. kulturní léto v podobě mnohých výstav a společenských akcí (Obecní ples, četná posezení s Doubravkou, Vítání občánků), v této oblasti organizovaná činnost žáků ZŠ a MŠ.

Velmi významná pro obec je taktéž sportovní činnost organizovaná TJ Jiskrou V.Městec a Pétanque klubem 1293.

Vážení občané, děkuji za to, že bydlíte ve Vojnově Městci, děkuji všem za aktivní přispění pro činnost a život v obci a při této příležitosti všem přeji úspěchy, spokojenost, vánoční pohodu, hodně zdraví a v roce 2005 jen to nejlepší.

Ing. Josef Macek, starosta

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.