Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Slovo starosty k uplynulému roku v obci

Slovo starosty k uplynulému roku v obci

12.12.2003, Jiří Marek

Vážení spoluobčané,
v závěru roku 2003, po prvním roce nového volebního období, se pokusím shrnout činnost obecního úřadu a výhled a vize do dalšího časového úseku.

Zastupitelstvo obce pracovalo s jedenácti milionovým rozpočtem. Z větších akcí byla provedena oprava hřbitovní zdi, dále rekonstrukce veřejného  rozhlasu. Velká akce započatá v roce 2002, rekultivace  skládky odpadů, byla dokončena a dofinancována v letošním  roce. Před zimním obdobím byla provedena oprava topení ve zdravotním středisku a v době čtení těchto řádek také  vymalování celého střediska. Ve výčtu akcí je mnoho viditelných a také neviditelných kroků, které byly uskutečněny a nebo se připravují pro následné období.

Největších akcí, která se připravuje, je zajištění výstavby nové oddělené splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v celkové výši nákladů (hrubým odhadem) 35 milionů korun. Pro tuto akci bude jeden z nejdůležitějších úkolů zajistit krytí finančními prostředky z dotací státu nebo Evropské unie. V roce 2004 proběhne také významná rozsáhlá rekonstrukce základní školy v celkové výši nákladů téměř šesti milionů korun. Pro tuto akci jsou finanční prostředky v plné výši zajištěny ze státního rozpočtu a to za největšího přispění poslance Karla Černého (ČSSD).

V příštím roce obec Vojnův Městec chce také pokračovat na údržbě mateřské školy postupnou výměnou oken a případně dalšími pracemi. Obecní zastupitelstvo dále plánuje  pokračovat ve zlepšení podmínek na místním  hřbitově a to úpravou chodníku, částečným odvodněním chodníku a okolí hřbitovní kaple včetně vyspárování hřbitovní zdi z vnitřní strany.

Za přispění Krajského úřadu Vysočina a spoluúčastí  obce Krucemburk bude osvětlena již zbudovaná cyklostezka. Pro rok 2004 zastupitelstvo počítá také s nemalou podporou sportovní činnosti v obci. Obecní zastupitelstvo v rozpočtu obce schválilo dotaci na opravu střechy a stropu kostela, kdy tato nemovitost je zapsána jako jedna z kulturních památek v obci.

Dalšími položkami a akcemi by se dalo dále plnit tyto řádky, ale největší úsilí musí být věnováno další a další přípravě, studiím, záměrům a to na delší období než je jenom rok 2004.

Akce, záměry a vize to je jedna záležitost. Druhá záležitost, pro některé občany možná více významná, je kolik budeme platit za odvoz komunálního odpadu, kolik budeme  platit za jeden kubík odebrané vody. I těmito záležitostmi se zabývalo zastupitelstvo a na základě jednání schválilo obecně závazné vyhlášky, kde mimo jiné byla stanovena cena za odvoz odpadů a byla stanovena cena za odebranou vodu.

Tak jak v jiných obcích, městech, i ve Vojnově Městci došlo ke zvýšení  cen za výše prováděné služby. Zastupitelstvo odsouhlasilo cenu za jednoho obyvatele a jedno rekreační stavení za odvoz  komunálních odpadů ve výši tří set korun ročně, kdy byla stanovena úleva na třetí a další dítě do osmnácti let bez poplatku. Za kubík odebrané vody v novém roce zaplatíme osmnáct korun a stálou měsíční paušální sazbu dvaceti korun u trvale žijících občanů.

Přesto tyto ceny zdaleka nepokrývají skutečné náklady, které jsou za rok 2003 u odpadů vyčísleny na jednoho obyvatele částkou čtyř set dvaceti korun. a u vody částkou třiceti jedna korun. Věřím, že výše uvedené ceny za služby, které musí být ještě dotovány z obecních prostředků nebudou pro záměry a potřeby obce předkládány k diskusi jako nepatřičné.

Vážení občané, v závěru mého přispění do Novinek a při  příležitosti konce roku 2003 přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, pohody Vám a celé rodině.

Ing. Josef Macek, starosta

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.