Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Slovo starosty k uplynulému roku v obci

Slovo starosty k uplynulému roku v obci

12.12.2003, Jiří Marek

Vážení spoluobčané,
v závěru roku 2003, po prvním roce nového volebního období, se pokusím shrnout činnost obecního úřadu a výhled a vize do dalšího časového úseku.

Zastupitelstvo obce pracovalo s jedenácti milionovým rozpočtem. Z větších akcí byla provedena oprava hřbitovní zdi, dále rekonstrukce veřejného  rozhlasu. Velká akce započatá v roce 2002, rekultivace  skládky odpadů, byla dokončena a dofinancována v letošním  roce. Před zimním obdobím byla provedena oprava topení ve zdravotním středisku a v době čtení těchto řádek také  vymalování celého střediska. Ve výčtu akcí je mnoho viditelných a také neviditelných kroků, které byly uskutečněny a nebo se připravují pro následné období.

Největších akcí, která se připravuje, je zajištění výstavby nové oddělené splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v celkové výši nákladů (hrubým odhadem) 35 milionů korun. Pro tuto akci bude jeden z nejdůležitějších úkolů zajistit krytí finančními prostředky z dotací státu nebo Evropské unie. V roce 2004 proběhne také významná rozsáhlá rekonstrukce základní školy v celkové výši nákladů téměř šesti milionů korun. Pro tuto akci jsou finanční prostředky v plné výši zajištěny ze státního rozpočtu a to za největšího přispění poslance Karla Černého (ČSSD).

V příštím roce obec Vojnův Městec chce také pokračovat na údržbě mateřské školy postupnou výměnou oken a případně dalšími pracemi. Obecní zastupitelstvo dále plánuje  pokračovat ve zlepšení podmínek na místním  hřbitově a to úpravou chodníku, částečným odvodněním chodníku a okolí hřbitovní kaple včetně vyspárování hřbitovní zdi z vnitřní strany.

Za přispění Krajského úřadu Vysočina a spoluúčastí  obce Krucemburk bude osvětlena již zbudovaná cyklostezka. Pro rok 2004 zastupitelstvo počítá také s nemalou podporou sportovní činnosti v obci. Obecní zastupitelstvo v rozpočtu obce schválilo dotaci na opravu střechy a stropu kostela, kdy tato nemovitost je zapsána jako jedna z kulturních památek v obci.

Dalšími položkami a akcemi by se dalo dále plnit tyto řádky, ale největší úsilí musí být věnováno další a další přípravě, studiím, záměrům a to na delší období než je jenom rok 2004.

Akce, záměry a vize to je jedna záležitost. Druhá záležitost, pro některé občany možná více významná, je kolik budeme platit za odvoz komunálního odpadu, kolik budeme  platit za jeden kubík odebrané vody. I těmito záležitostmi se zabývalo zastupitelstvo a na základě jednání schválilo obecně závazné vyhlášky, kde mimo jiné byla stanovena cena za odvoz odpadů a byla stanovena cena za odebranou vodu.

Tak jak v jiných obcích, městech, i ve Vojnově Městci došlo ke zvýšení  cen za výše prováděné služby. Zastupitelstvo odsouhlasilo cenu za jednoho obyvatele a jedno rekreační stavení za odvoz  komunálních odpadů ve výši tří set korun ročně, kdy byla stanovena úleva na třetí a další dítě do osmnácti let bez poplatku. Za kubík odebrané vody v novém roce zaplatíme osmnáct korun a stálou měsíční paušální sazbu dvaceti korun u trvale žijících občanů.

Přesto tyto ceny zdaleka nepokrývají skutečné náklady, které jsou za rok 2003 u odpadů vyčísleny na jednoho obyvatele částkou čtyř set dvaceti korun. a u vody částkou třiceti jedna korun. Věřím, že výše uvedené ceny za služby, které musí být ještě dotovány z obecních prostředků nebudou pro záměry a potřeby obce předkládány k diskusi jako nepatřičné.

Vážení občané, v závěru mého přispění do Novinek a při  příležitosti konce roku 2003 přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, pohody Vám a celé rodině.

Ing. Josef Macek, starosta

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.