Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Starosta jednal s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury o autobusové zastávce

Starosta jednal s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury o autobusové zastávce

20.4.2006, Jiří Marek


Na fotografii (zleva) poslanec Karel Černý (ČSSD), ředitel SFDI Pavel Švagr a starosta Vojnova Městce Josef Macek.

Autobusová zastávka

Základní údaje o řešené lokalitě, včetně údajů demografických a údajů o charakteru dopravní zátěže dokumentujících potřebnost akce

Stávající zastávka autobusů na silnici I/37 je situována v okrajové části obce v blízkosti bytové zástavby- směr Vojnův Městec - Žďár nad Sázavou. Nová navrhovaná akce řeší dostupnost a přiblížení občanů ke středu obce, kde jsou soustředěny služby a občanská vybavenost.

Jelikož se jedná o rovný a zdánlivě přehledný úsek silnice, dochází zde velmi často ze strany řidičů k překračování povolené rychlosti a tím ohrožování bezpečnosti cestujících. Přicházející, odcházející a čekající cestující  volným pohybem po okraji silně frekventované silnice I. třídy se vystavují nebezpečí úrazu.

V zimních měsících dochází vlivem sněhových bariér k zúžení vozovky a pohybu cestujících v prostoru  silnice.  Nový projekt by měl tyto nedostatky zlepšit, či odstranit.

Sníží se docházková vzdálenost o cca 150 m, vybudovaný přístupový chodník sníží nebezpečí úrazu, vybudováním směrového ostrůvku a přechodu pro chodce vybaveného bezpečnostním osvětlením přibudou další prvky omezující vjezdovou rychlost vozidel vjíždějících do obce. Chodníky a  přechod pro chodce budou uzpůsobeny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba bude doplněna svislým a vodorovným dopravním značením.

Obec Vojnův Městec je součástí mikroregionu Subregion Velké Dářko, který je významnou rekreační oblastí.V obci v současné době žije v obci 710 obyvatel. Celoroční průměrná intenzita zatížení komunikace I/37 je v daném úseku 3 654 vozidel/hod. Zdrojem informací je - Ředitelství silnic a dálnic ČR - poslední verze sčítání dopravy.

V daném úseku projíždí denně 41 linkových a dálkových  autobusů. Hromadná veřejná  doprava je využívána každodenně nejen žáky základní školy a občany dojíždějícími za prací a službami do okolních  měst a obcí ale i turisty a návštěvníky.

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.