Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Statistika nuda je, má však cenné údaje

Statistika nuda je, má však cenné údaje

10.11.2006, Jiří Marek

Vojnův Městec pohledem čísel statistiků aneb městys viděný skrz čísla. Údaje z roku 2001, kdy se uskutečnilo velké republikové sčítání lidu, domů a bytů.

Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 597091  -  Vojnův Městec

Sčítání lidu, domů a bytů 2001

 
Druhy pozemků (údaje roku 2004)
        Celková výměra pozemku (ha) 1650.0033
        Orná půda (ha) 368.2719
        Chmelnice (ha) 0.0000
        Vinice (ha) 0.0000
        Zahrady (ha) 12.2043
        Ovocné sady (ha) 0.0000
        Trvalé trávní porosty (ha) 238.6975
        Zemědělská půda (ha) 619.1737
        Lesní půda (ha) 916.1296
        Vodní plochy (ha) 21.9560
        Zastavěné plochy (ha) 12.3528
        Ostatní plochy (ha) 80.3912
 
Hospodářská činnost (údaje roku 2004)
        Počet podnikatelských subjektů celkem 131
        Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 14
        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 27
        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 17
        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1
        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 52
        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 6
        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 2
        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 2
        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 10
        Státní organizace - počet subjektů 2
        Akciové společnosti - počet subjektů 0
        Obchodní společnosti - počet subjektů 4
        Družstevní organizace - počet subjektů 1
        Peněžní organizace - počet subjektů 0
        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 106
        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 7
        Svobodná povolání - počet subjektů 2
        Ostatní právní formy - počet subjektů 9
 
Kultura (údaje roku 2004)
        Veřejná knihovna vč. poboček 1
        Kulturní zařízení ostatní 1
        Sakrální stavba 1
        Hřbitov 1
 
Obecná charakteristika (údaje roku 2004)
        První písemná zpráva (rok) 1293
        Nadmořská výška (m n.m.) 583
        Katastrální plocha (ha) 1650
        Počet katastrů 1
        Počet územně technických jednotek 1
        Počet částí obce 2
 
Obyvatelstvo (údaje roku 2004)
        Živě narození celkem 3
        Muži (z narození celkem) 2
        Ženy (z narození celkem) 1
        Zemřelí celkem 12
        Muži (ze zemřelí celkem) 7
        Ženy (ze zemřelí celkem) 5
        Přirozený přírůstek celkem -9
        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -5
        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -4
        Přistěhovalí celkem 9
        Muži (z přistěhovalí celkem) 3
        Ženy (z přistěhovalí celkem) 6
        Vystěhovalí celkem 9
        Muži (z vystěhovalí celkem) 2
        Ženy (z vystěhovalí celkem) 7
        Saldo migrace celkem 0
        Muži (ze salda migrace celkem) 1
        Ženy (ze salda migrace celkem) -1
        Přírůstek/úbytek celkem -9
        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) -4
        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -5
        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 711
        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 361
        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 350
        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 109
        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 211
        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 224
        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 713
        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 362
        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 351
 
Peněžnictví (údaje roku 2004)
        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
 
Školství (údaje roku 2004)
        Mateřská škola 1
        Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1
 
Sport (údaje roku 2004)
        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1
        Tělocvičny (vč. školních) 1
        Zimní stadiony kryté i otevřené 1
 
Technická vybavenost (údaje roku 2004)
        Poštovní směrovací číslo 59101
        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1
        Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 1
        Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1
        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1
        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1
 
Zdravotnictví (údaje roku 2004)
        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1
 

Zdroj: Český statistický úřad

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
19.4°C - 14:40:01 - 3.6.2020

Novinky e-mailem