Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » V obci tři králové vybrali 13.221 korun

V obci tři králové vybrali 13.221 korun

10.1.2007, Jiří Marek

Milí přátelé, chtěl bych jménem svým a jménem Charity, poděkovat za Vaše finanční dary a Vaši štědrost při Tříkrálové sbírce, která proběhla ve Vojnově Městci v sobotu 6. ledna, právě v den svátku Zjevení Páně, tedy Tří králů.
Tato sbírka probíhala již po několikáté v celé republice ve dnech 4.-7. ledna. Tuto sbírku jak je Vám známo, neorganizuje naše farnost, obecní úřad, ale vzpomenutá Charita.

Letošní výnos sbírky, bude použit převážně na přístavbu a rekonstrukci hygienického zařízení v Charitním domově pro matky s dětmi. Část výtěžku bude použita na zajištění služeb sociální péče, sociálního poradenství a sociální prevence poskytované oblastní Charitou Havlíčkův Brod.

Suma která se letos vybrala ve Vojnově Městci činí: 13 221, 50,- Kč.

Pro srovnání, v roce minulém výnos činil: 11 178,- Kč.

Ještě jednou přijměte poděkování, které chci vyjádřit vedoucím kolednických skupinek a samozřejmě všem dětem a mládeži – koledníkům – „králíčkům“ a obecnímu úřadu za součinnost při průběhu sbírky. 

P. Gabriel Burdej, správce farnosti.

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
9.1°C - 0:00:02 - 29.5.2020

Novinky e-mailem