Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa

29.2.2016, Veronika Janáčková

Výzva je určena vlastníkům lesa, kterým v souladu s § 37 zákona o lesích vykonává funkci odborného lesního hospodáře LČR, s. p.

 

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa.


Výrazně teplé a suché počasí a srážkový deficit roku 2015 na Vysočině vystavily zejména smrkové porosty akutnímu stresu a byla výrazně snížena schopnost stromů odolávat kůrovcům. Proto se na mnoha místech, především v okrajích lesních porostů, objevily a nadále objevují čerstvě odumřelé a odumírající stromy, často napadené kůrovci.

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, upozorňuje vlastníky lesů na reálné nebezpečí přemnožení kůrovce, které lze v roce 2016 očekávat. Zároveň doporučuje, v souladu s § 32 zákona č. 289/1995 Sb., tedy platným lesním zákonem:
  - Do 31.3.2016 zpracovat a odvézt z lesa veškeré kůrovcem napadené dříví (nejlépe všechny čerstvě uschlé a usýchající stromy).

  - Lesní porosty kontrolovat v intervalu 7-10 dní.

  - Pokud se objeví příznaky chřadnutí stromů (barevné změny korun, usychající stromy, opadávající jehličí, odlupující se kůra, výrony pryskyřice, závrty nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě stromů), je zapotřebí provádět okamžitá opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců (chránit tak svoje lesy i lesy sousedních vlastníků).

  - Opatřením se rozumí odstranění poškozených stromů jejich vytěžením a včasným odvozem z lesa. Podle druhu kůrovce instalovat potřebný počet lapačů s odpovídajícím druhem feromonu a správně je obsluhovat nebo položit odpovídající počet lapáků a včas je asanovat ( odkornit nebo odvézt z lesa).

  - Les udržovat v čistotě, tedy neponechávat zde čerstvé zbytky po těžbě či objemnější klest.

  - Do konce května zpracovat a odvézt z lesa všechny čerstvě vyvrácené a zlomené stromy ze zimního období a nadále tyto v sezoně průběžně zpracovávat.

  - Těžbu provádět vždy v souladu s platným lesním zákonem.

  - Veškeré shora uvedené činnosti doporučujeme konzultovat se svým odborným lesním hospodářem.

Výzva je určena vlastníkům lesa, kterým v souladu s § 37 zákona o lesích vykonává funkci odborného lesního hospodáře LČR, s.p..
V Novém Městě na Moravě dne 26.2.2016

Ing. Pollak Josef, lesní správce

 

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
9.1°C - 23:50:02 - 21.10.2020

Novinky e-mailem