Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.1.2002, Jiří Marek

Zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ukládá, co jsou orgány veřejné správy - tedy také obecní úřady - povinny publikovat. Ministerstvo vnitra 1.června 2001 vydalo tzv. Standard ISVS (informační systémy veřejné správy), který v sedmnáctibodové osnově definuje a popisuje povinně zveřejňované informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb.

Standard ISVS

 

Svobodný přístup k informacím

Zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ukládá co jsou orgány veřejné správy - tedy také obecní úřady - povinny publikovat. Ministerstvo vnitra 1.června 2001 vydalo tzv. Standard ISVS (informační systémy veřejné správy), který v sedmnáctibodové osnově definuje a popisuje povinně zveřejňované informace způsobem umožňujícím dálkový přístup (obvykle prostřednictvím internetu) v souladu se zákonem 106/1999 Sb. Pro obce, které nejsou městy (Vojnův Městec), tato povinnost platí od 1.1.2002.

Obec Vojnův Městec umožňuje, v souladu se zákonem 106/1999 Sb., dálkový přístup k informacím prostřednictvím internetu na stránkách obce na adrese: http://sweb.cz/vojnuvmestec.

U následujícího výčtu 17-ti bodů Standardu ISVS přináší body 1 až 7 úplnou informaci, kterou je obec Vojnův Městec povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet). U výčtu bodů 8 až 17 se odkazuje na dokumenty, které jsou součástí internetových stránek obce, a které tyto body ošetřují (Obecně závazné vyhlášky obce Vojnův Městec).

Standard ISVS:

1.) Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Vojnův Městec

2.) Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost: Zákon o obcích 128/2000 Sb

3.) Popis organizační struktury povinného subjektu: Starosta: Josef Křesťan, úřednice Helena Vaníčková.

4.) Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, adresa WWW stránek: Obecní úřad Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01  Žďár nad Sázavou 1; Tel., fax: 0616/659 327; E-mail: obec.vmestec@worldonline.cz; http://sweb.cz/vojnuvmestec.

5.) Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: ČSOB, pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu: 123125081/0300.

6.) Identifikační číslo organizace (IČO): 00295761.

7.) Daňové identifikační číslo (DIČ): 351-00295761.

8.) Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu, zveřejnění výkazů za uplynulý rok: Schválený rozpočet příjmů je umístěn na internetové adrese obce. Výkaz za uplynulý rok je zveřejněn na internetové adrese www.mfcr.cz.

Body číslo 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 Standardu ISVS jsou ošetřeny Pravidly pro poskytování informací Obce Vojnův Městec a Organizačním řádem Obecního úřadu ve Vojnově Městci. Zmíněné dokumenty jsou dostupné na internetové adrese obce.

 

Bod číslo 13 Standardu ISVS je ošetřen Obecně závaznými vyhláškami Obce Vojnův Městec. Vyhlášky, podle nichž zejména povinný subjekt (Obec Vojnův Městec) rozhoduje, jsou přístupné na internetové adrese obce; ostatní jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. Všeobecné návody řešení životních situací (např. administrace občanských průkazů) zajišťují orgány veřejné správy (viz. např. Ministerstvo vnitra, www.mvcr.cz). Seznam internetových adres ústředních orgánů ČR je umístěna na internetových stránkách obce.

 

Bod číslo 14 Standardu ISVS ošetřuje přehled vyhlášek, podle nichž zejména povinný subjekt (Obec Vojnův Městec) rozhoduje. Vyhlášky podle nichž povinný subjekt zejména rozhoduje jsou přístupné na internetové adrese obce; dále přehled a ostatní vyhlášky jsou k dispozici  k nahlédnutí na Obecním úřadě Vojnova Městce v úředních hodinách.

 

Nepovinný bod číslo 17 Standardu ISVS ošetřuje Organizačního řád Obecního úřadu ve Vojnově Městci, v kterém je seznam Zařízení zřízených obcí a organizačních útvarů obce. Organizační řád Obce Vojnova Městce je přístupný na internetových stránkách obce.

 

Standard ISVS:

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

3. Popis organizační struktury

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za minulý rok

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

13. Popisy postupů (návody řešení životních situací)

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny (tento sedmnáctý bod je pouze doporučen)

 

Zdroj informací: Úřad pro veřejné informační systémy: www.ovis.cz

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
21.3°C - 18:42:02 - 22.6.2021

Novinky e-mailem