Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Zápis ze schůze rady obce 25.3.2003

Zápis ze schůze rady obce 25.3.2003

15.7.2003, Jiří Marek

Zápis 4/2003 ze zasedání rady obce Vojnova Městce konané dne 25.3.2003
 
Přítomni:  Ing. Josef Macek
  Karel Malivánek
  Jiří Marek
  Eliška Ročárková
  Omluveni: Miroslava Zvolánková

1.Schválení zápisu rady obce Vojnův Městec z 5.3.2003
Byl přečten a schválen zápis z minulé schůze rady obce  Vojnův Městec.

Hlasování: Pro 4

2. Schválení usnesení z 5.3.2003
Bylo  přečteno a schváleno Usnesení z rady obce Vojnův Městec z 5.3.2003.

Hlasování: Pro 4

3. Schválení programu zasedání rady obce Vojnův Městec
Starostou byl navržen program jednání rady, který byl všemi hlasy schválen.

Hlasování: Pro 4

4. Schválení Jednacího řádu rady obce
Byl schválen Jednací řád rady obce Vojnův Městec.

Hlasování: Pro 4

5. Přihláška do Svazu měst a obcí
Starosta navrhl vstup obce Vojnův Městec do Svazu měst a obcí, který poskytuje obcím poradenství a informace v různých oblastech.
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

6.Záměry akcí na rok 2003
a) Chodník kolem kostela
Rada doporučuje zastupitelstvu k odsouhlasení v případě volných finančních prostředků provést položení chodníku okolo kostela.
 
b) Rekonstrukce MŠ
V MŠ již probíhá výměna vodovodních baterií, oprava odsávání, jak bylo počítáno v rozpočtu.
    
c) Místní rozhlas
Bylo jednáno s ostatními obcemi, které tuto otázku také řeší, zda by nebylo výhodné  vybudování centrálního rozhlasu pro několik obcí. Každá obec by si pak svůj rozhlas obsluhovala samostatně.

d) Plynofikace parcel pro nové rodinné domky
Je nutné nejdříve vyřešit část pozemku, která byla převedena na Agenturu ochrana přírody.

e) Rekonstrukce ZŠ
Starosta jednal s poslancem Černým o možnosti státní dotace na komplexní opravu ZŠ.
Je nutné urychleně připravit investiční záměr rekonstrukce, dále pokračovat v projektové dokumentaci,

f) Oprava hřbitovní zdi
Na opravu hřbitovní zdi je možno čerpat příspěvek 150.000,- Kč, který by pokryl 50% nákladů na opravu.Rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu.

g) Oprava střechy kostela
Na opravu střechy poskytne obec příspěvek 100.000,- Kč z celkových nákladů 1 200 tis.Kč.
     
h) Oprava šachet pod silnicí
Dle zákona jsou šachty majetkem obce. Jak vyplynulo z jednání se zástupci Správy silnic, Ředitelství silnic a dálnic Jihlava a KÚ, dopravního odboru, musí obec opravit šachty v havarijním stavu na svoje náklady. Jedná se o 5 šachet, které jsou v havarijním stavu.
 
7. Prodej starých cihel
O prodeji použitých cihel p. Kučkovi rozhodne rada na příští schůzi.
P. Malivánek zjistí množství a kvalitu, dle toho rada stanoví cenu.

     
8. Žádost pí. Imramovské o příspěvek na kulisy
Rada  ukládá projednat výši příspěvku kulturní komisi.

9.  Reklamace střechy v ZŠ
Do budovy školy zatéká i po opravě střechy.
Rada ukládá starostovi zajistit reklamaci u firmy, která prováděla montáž střešní krytiny.

10. Rada projednala žádost p. Louly a uložila starostovi, řešit žádost písemně, případně osobním jednáním.

Hlasováni: Pro 4

                                            

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.