Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Napsali o nás » Některá agenda je zbytečná, říká starosta

Některá agenda je zbytečná, říká starosta

9.1.2004, Jiří Marek

Vojnův Městec. Více než rok v čele místní radnice má za sebou Josef Macek. Pod jeho vedením bylo v obci dokončeno několik zásadních akcí a kroků vedoucích ke zkvalitnění života obyvatel. Přiznává však, že je práce starosty v dnešní době daleko více zaměřena na „papírování“ a zpracování agendy pro další úřady, než aby se věnoval práci pro občany.

Jaké akce, jež považujete za klíčové, byly v loňském roce dokončeny?
Na začátku nového volebního období muselo být velké úsilí věnováno veškeré přípravě na rok 2003 a hlavně pro přípravu akcí na další období. Mezi větší akce patří započetí práce na opravě místního hřbitova. Ty spočívaly v opravě obvodové zdi a vrchních krycích desek, dále byla provedena výměna přerostlých thůjí. V souhrnu na údržbu hřbitova bylo vynaloženo 350  tisíc korun. Obec získala dotaci od ministerstva pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova ve výši 130 tisíc korun.

Dále obec použila finanční prostředky na zřízení bezdrátového obecního rozhlasu a k vyřešení slyšitelnosti pro většinu obyvatel v celkových nákladech 350 tisíc korun. V roce 2003 byla dokončena a dofinancována rekultivace skládky v celkové hodnotě díla 2 036 tisíc korun. Na tuto akci obec obdržela 60 procent dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Obec Vojnův Městec pro řešení akcí a zajištění finančních prostředků podala dvě žádosti na Krajský úřad Vysočina, kterým bylo vyhověno. Obec získala grant na vytvoření nových webových stránek obce a zřízení elektronického podpisu a to ve výši 9 500 korun. Dále grant 384 tisíc korun na osvětlení cyklostezky mezi obcemi Krucemburk a Vojnův Městec. Tato akce bude společná pro obě obce jak ve výstavbě tak i ve financování.

Jsou akce, které jste v minulém roce nestihli?
Z důvodů řešení kanalizace splaškových vod a čistírny odpadních vod v následném období, nemohla být provedena výstavba chodníku z náměstí směrem kolem kostela, dále bylo předčasné z těchto důvodů řešit opravy chodníků a cest v obci.

Projekt na řešení vnitřních prostor obecního úřadu ještě není připraven. Proto k rekonstrukci ještě nebylo přistoupeno, přestože ji obce nutně potřebuje.

Jak hodnotíte z pozice starosty spolupráci s dalšími orgány státní správy či v loňském roce provedenou reformu státní správy?
Nemohu hodnotit, neboť mám za sebou první rok činnosti ve veřejné správě. Nezažil jsem minulý systém, kdy pracoval Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou. Přesto si myslím, že činnost státní správy, požadavky a údaje, které po obecních úřadech požadují jsou mnohdy zdvojené a dle mého názoru nevýznamné a zdržující nejenom pracovníky veřejné správy.

Ale na druhé straně musím říci, že spolupráce se státní správou se dá hodnotit také dobře, pokud je oboustranně cílená.

Jiří Tlustý, Deník Vysočina, sobota 3. ledna 2003

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
17.3°C - 22:24:02 - 7.8.2020

Novinky e-mailem