Vojnův Městec
česky english deutsche

Žádost o informace – náklady na provoz a pořízení zpomalovacího/cích semaforů

28.2.2019, Monika Beranová

Dne 6.2.2019 byla podána žádost o informace ve které žadatel uvádí: 

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) Vás tímto žádám sdělení informací, které se týkají zpomalovacích semaforů, které Váš městys provozuje na svém území. Žádám o sdělení, kolik celkem stálo pořízení zařízení a kolik stojí jeho provoz za období jednoho kalendářního roku (energie + případná údržba + případné další nutné náklady pro zachování a správný provoz). Ceny nepožaduji po položkách, postačí jedna cena za kompletní pořízení zařízení na klíč a jedna cena celkových nákladů ročního provozu. Prosím o zaslání informací vztahujícím se vždy k jednotlivému kusu zvlášť.
Odpověď:
Dynamické zpomalovací semafory byly pořízeny jako jedna investiční akce za celkovou
cenu 579 590,- Kč. Roční servis na oba zpomalovací semafory činí 14 810,- Kč.
Náklady na elektrickou energii jsou vyčísleny pouze na jeden semafor na částku 3 063,- Kč.

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Publicita

Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.