Vojnův Městec
česky english deutsche

Povinně zveřejňované informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

 

1.      Úplný oficiální název povinného subjektu:                                 

Městys Vojnův Městec

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.      Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:                                                                                

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 1, § 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.      Popis organizační struktury povinného subjektu:                      

Mgr. Karel Rykr - starosta    

Martin Havlíček – místostarosta

Dagmar Procházková – ekonomická a účetní agenda, místní poplatky, Czech POINT, vidimace a legalizace

Monika Beranová - místní poplatky, Czech POINT, vidimace a legalizace, evidence obyvatel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.      Kontaktní poštovní adresa, telefon, oficiální e-mail:      

adresa: Vojnův Městec 27,

591 01 Žďár nad Sázavou

telefonní čísla:

Úřad městyse Vojnův Městec: 566 659 327

Mgr. Karel Rykr- starosta : 777 019 533

Martin Havlíček - místostarosta: 773 897 333

Dagmar Procházková - účetní: 771 151 802

Monika Beranová - asistentka: 776 792 007

e-mail: obec@vojnuvmestec.cz

web: www.vojnuvmestec.cz

Úřední hodiny:

Po, St: 8:00 – 16:00,

Út, Čt: 8:00 – 14:00,

Pá: 8:00 – 13:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.      Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

ČSOB, číslo účtu: 123125081/0300

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.      Identifikační číslo organizace (IČO):                                           

00295761

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.      Daňové identifikační číslo (DIČ)                                      

CZ00295761

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.      Údaje o schváleném i upravovaném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:

viz sekce Rozpočet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.      Místo a způsob, jak získat příslušné informace:             

osobně, poštou:

Městys Vojnův Městec,

Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár n. S.

elektronicky:

obec@vojnuvmestec.cz, www.vojnuvmestec.cz,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

viz bod 9.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovatpři těchto činnostech:

viz bod 9.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře:

viz bod 9.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):

*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informací, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

viz sekce Vyhlášky obce, místní poplatky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.  Výše úhrad za poskytování informací:                            

Výše úhrady nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Městys Vojnův Městys může požadovat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

viz sekce Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Vojnův Městec

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

* Bod číslo 13 je ošetřen Obecně závaznými vyhláškami Městyse Vojnův Městec. Vyhlášky, podle nichž povinný subjekt (Městys Vojnův Městec) zejména rozhoduje, jsou přístupné na internetové adrese městyse; ostatní jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. Všeobecné návody řešení životních situací (např. administrace občanských průkazů) zajišťují orgány veřejné správy (viz. např. www.portal.gov.cz). 

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
-1.6°C - 22:18:01 - 1.12.2020

Novinky e-mailem

Publicita

Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny