Vojnův Městec
česky english deutsche

Povinně zveřejňované informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

 

1.      Úplný oficiální název povinného subjektu:                                 

Městys Vojnův Městec

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.      Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:                                                                                

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 1, § 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.      Popis organizační struktury povinného subjektu:                      

Mgr. Karel Rykr - starosta    

Martin Havlíček – místostarosta

Dagmar Procházková – ekonomická a účetní agenda, místní poplatky, Czech POINT, vidimace a legalizace

Monika Beranová - místní poplatky, Czech POINT, vidimace a legalizace, evidence obyvatel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.      Kontaktní poštovní adresa, telefon, oficiální e-mail:      

adresa: Vojnův Městec 27,

591 01 Žďár nad Sázavou

telefon:

úřad městyse Vojnův Městec: 566 659 327

Mgr. Karel Rykr- starosta : 777 019 533

Dagmar Procházková - účetní: 776 066 884

e-mail: obec@vojnuvmestec.cz

web: www.vojnuvmestec.cz

úřední hodiny: Po, St: 8:00 – 16:00,

Út, Čt: 8:00 – 14:00, Pá: 8:00 – 13:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.      Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

ČSOB, číslo účtu: 123125081/0300

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.      Identifikační číslo organizace (IČO):                                           

00295761

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.      Daňové identifikační číslo (DIČ)                                      

CZ00295761

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.      Údaje o schváleném i upravovaném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:

viz sekce Rozpočet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.      Místo a způsob, jak získat příslušné informace:             

osobně, poštou:

Městys Vojnův Městec,

Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár n. S.

elektronicky:

obec@vojnuvmestec.cz, www.vojnuvmestec.cz,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

viz bod 9.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovatpři těchto činnostech:

viz bod 9.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře:

viz bod 9.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):

*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informací, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

viz sekce Vyhlášky obce, místní poplatky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.  Výše úhrad za poskytování informací:                            

Výše úhrady nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Městys Vojnův Městys může požadovat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

viz sekce Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Vojnův Městec

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

* Bod číslo 13 je ošetřen Obecně závaznými vyhláškami Městyse Vojnův Městec. Vyhlášky, podle nichž povinný subjekt (Městys Vojnův Městec) zejména rozhoduje, jsou přístupné na internetové adrese městyse; ostatní jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. Všeobecné návody řešení životních situací (např. administrace občanských průkazů) zajišťují orgány veřejné správy (viz. např. www.portal.gov.cz). 

Aktuality

Novinky červen 2020

7.7.2020, Monika Beranová, Novinky

Kino Krucemburk červenec

24.6.2020, Monika Beranová, Co se děje u sousedů

Rozpočtové opatření č.7/2020

24.6.2020, Monika Beranová, Rozpočet
další aktuality...

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
11.8°C - 3:30:02 - 8.7.2020

Novinky e-mailem

Publicita

Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny