Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Rozpočet » Návrh rozpočtového výhledu na období 2017 - 2020

Návrh rozpočtového výhledu na období 2017 - 2020

18.11.2016, Veronika Janáčková

 

Návrh rozpočtového výhledu na období 2017 - 2020

 

Rozpočtový výhled 2017 - 2020   P Ř Í J M Y    
 
       
Městys Vojnův Městec         
  2017 2018 2019 2020
         
Třída 1 - daňové příjmy 8416 8 500 8051 8051
         
Třída 2 - nedaňové příjmy 2 104 2 400 2 506 2 506
         
Třída 4 - přijaté dotace  147 140 140 140
         
úvěr na vestavbu bytů  5 200 0 0 0
         
dotace cyklostezky  0 10000 0 0
         
dotace zkapacitnění vodovodu  0 30000 20000 0
         
dotace a úvěr na vybudování víceúčelového hřiště 0 2000    
         
  15 867 53 040 30697 10697
         
         
Rozpočtový výhled 2017 - 2020   V Ý D A J E    
 
       
Městys Vojnův Městec         
  2017 2018 2019 2019
         
10 Lesní hospodářství  50 35 30 30
         
22 Místní komunikace a veř.doprava- včetně cyklostezek  285 12363 503 503
         
23 Vodní hospodářství  751 30000 20 955 955
         
31 Školství  775 760 760 760
         
33 Kultura 160 124 124 124
         
34 Tělovýchova a zájmová činnost, vč. víceúčelového hřiště 291 2291 292 292
         
35 Zdravotnictví  60 60 60 60
         
36 Bydlení, kom.služby a úz. rozvoj  5387 193 193 193
         
37 Ochrana životního prostředí  825 845 845 845
         
43 Socilání služby 12 12 12 12
         
55 Požární ochrana 50 50 50 50
         
61 veřejná správa, zastupitelstva obcí 4057 3344 3 855 3 855
včetně splátek úvěru         
         
63,64  Pojištění, platby daní a poplatků st. rozpočtu  3164 2963 3 018 3 018
         
  15867 53040 30 697 10 697
zveřejněno:  18.11.2016        
sejmuto:           
Ve stejném termínu zveřejněno elektronicky na webu městyse  Schváleno zastupitelstvem městyse dne:   

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
16.0°C - 11:40:02 - 5.6.2020

Novinky e-mailem