Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Rozpočet » Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

18.11.2016, Veronika Janáčková

 

Návrh rozpočtu na rok 2017

 

  Rozpočet 2017 - návrh  
     
  Městys Vojnův Městec  
     
     
  Rozpočtové příjmy  
     
  Třída 1 - daňové příjmy   
1111 Daň z příjmů FO ze záv. Činn.  1600000,00
1112 Daň z příjmů FO ze samost. Výd.činnosti  90000,00
1121 Daň z příjmů PO 1800000,00
1122 Daň z příjmů za obec  500000,00
1211 Daň z přidané hodnoty  3500000,00
1340 Poplatek za provoz systému KO  345000,00
1341 Poplatek za psů  9000,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  7500,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity  2000,00
1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 40000,00
1355 Výtěžek VHP 70000,00
1361 správní poplatky  13000,00
1511 Daň z nemovitostí 440000,00
     
     
     
  Třída 2 - nedaňové příjmy  
     
1031 Pěstební činnost 1 500 000
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 12 000
2310 Pitná voda 130 000
3111 Předškolní zařízení  45 600
3314 Činnosti knihovnické  1 200
3399 Zálež. Kultury, církví a sděl. Prostředků 40 000
3511 Činnost ordinací praktických lékařů   90 000
3631 Veřejné osvětlení 400
3632 Pohřebnictví  10 000
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů  22 000
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů  50 000
5512 Požární ochrana - dobrov.část 2 000
6171 činnost místní správy včetně pronájmů včetně prodeje poz.  200 000
6310 Příjmy a výdaje z úverových finančních operací  1 000
     
  Třída 4 - přijaté dotace  
     
  dotace na veřejnou správu - výkon veřejné správy  146 600
     
  úvěr 5200000
  Příjmy celkem  15 867 300
     
     
     
     
     
     
     
  Rozpočet 2017 - návrh  
  Městys Vojnův Městec  
     
  Rozpočtové výdaje  
     
  Lesní hospodářství   
1031 Pěstební činnost  50 000
     
  Místní komunikace a veřejná doprava  
2212 Silnice  235 000
2221 Provoz veřejné siniční dopravy 50 000
     
  Vodní hospodářství   
2310 Pitná voda  750 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 000
     
  Školství  
3111 Předškolní zařízení  335 000
3113 Základní školy  440 000
     
  Kultura  
     
3314 Činnosti knihovnické  10 000
3330 Činnosr reg. církví a nábož. spol.  80 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  20 000
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků  50 000
     
  Tělovýchova a zájmová činnost   
     
3419 Ost. Tělovýchovná činnost  286 400
3421 Využití volného času dětí a mládeže   5 000
     
  Zdravotnictví  
     
3511 Činnost ordinací praktických lékařů  60 000
     
  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj   
     
3612 Bytové hospodářství 5 200 000
3631 Veřejné osvětlení  180 000
3632 Pohřebnictví  7 000
     
  Ochrana životního prostředí   
     
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů  15 000
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 470 000
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 100 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 240 000
     
  Služby sociální péče   
4351   12000
     
  Požární ochrana   
     
5512 Požární ochrana - dobrovolnická část 50 000
     
  Veřejná správa  
     
6112 Zastupitelstva obcí  930 000
6171 Činnost místní správy  1 829 836
6320 Pojištění  65 000
6339 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 500 000
6409 Úhrady sankcí jiným rozpočtům  2 598 864
  Splátky úvěru  1 297 200
     
  Výdaje celkem 15 867 300

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
15.0°C - 10:30:02 - 5.6.2020

Novinky e-mailem