Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Rozpočet » Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018

7.12.2017, Veronika Janáčková

 

Schválený rozpočet 2018

Městys Vojnův Městec


Rozpočtové příjmy

Třída 1 - daňové příjmy
1111 Daň z příjmů FO ze záv. Činn. 2 200 000
1112 Daň z příjmů FO ze samost. Výd.činnosti 50 000
1121 Daň z příjmů PO 1 900 000
1122 Daň z příjmů za obec 500 000
1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000
1340 Poplatek za provoz systému KO 345 000
1341 Poplatek za psů 12 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 12 000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 9 000
1361 správní poplatky 9 000
1381 Daň z hazardních her 80 000
1382 Zrušený odvod z loterií a pod her 50 000
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 25 000
1511 Daň z nemovitých věcí 440 000
2412 Splátky návr.finační výpomoci 421 879


Třída 2 - nedaňové příjmy

1031 Pěstební činnost 1 300 000
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 28 000
2310 Pitná voda 130 000
3314 Činnosti knihovnické 1 200
3399 Zálež. Kultury, církví a sděl. Prostředků 40 000
3511 Činnost ordinací praktických lékařů 93 000
3612 Bydlení 292 104
3631 Veřejné osvětlení 400
3632 Pohřebnictví 8 000
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 22 000
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 100 000
5512 Požární ochrana - dobrov.část 5 000
6171 Činnost místní správy včetně pronájmů včetně prodeje poz. 200 000
6310 Příjmy a výdaje z úverových finančních operací 1 000

Třída 4 - přijaté dotace

dotace na veřejnou správu - výkon veřejné správy 154 500


Příjmy celkem 12 429 083Schválený rozpočet 2018
Městys Vojnův Městec


Rozpočtové výdaje

Lesní hospodářství
1031 Pěstební činnost 100 000

Místní komunikace a veřejná doprava
2212 Silnice 500 000
2292 Dopravní obslužnost 18 000

Vodní hospodářství
2310 Pitná voda včetně zkapacitnění vodovodu 860 151

Školství
3111 Předškolní zařízení 360 000
3113 Základní školy 440 000

Kultura

3314 Činnosti knihovnické 10 000
3330 Činnosr reg. církví a nábož. spol. 80 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20 000
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 50 000

Tělovýchova a zájmová činnost

3419 Ost. tělovýchovná činnost včetně víceúčel.hřiště 2 286 400
3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 000

Zdravotnictví

3511 Činnost ordinací praktických lékařů 60 000

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3631 Veřejné osvětlení 180 000
3632 Pohřebnictví 5 000

Ochrana životního prostředí

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 520 000
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 220 000
3745 Péče o vzhled obcí včetně odpočinkové zóny u Šišmáku 500 000

Služby sociální péče
4351 Pečovatelská služba a osobní asistence 12 000

Požární ochrana

5512 Požární ochrana - dobrovolnická část 80 000

Veřejná správa

6112 Zastupitelstva obcí 1 030 000
6171 Činnost místní správy včetně 1 950 000
6320 Pojištění 65 000
6339 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 500 000
6409 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 299 432
Splátky úvěru 1 258 100

Výdaje celkem 12 429 083Vyvěšeno na úřední desce: 7.12.2017
Sejmuto:
Ve stejném termínu zveřejněno elektronicky na webu městyse
Schváleno zastupitelstvem městyse: 6.12.2017

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.