Vojnův Městec
česky english deutsche

Úřední deska

Návrh rozpočtu Městyse Vojnův Městec 2012

21.11.2011, Hana Marková, Úřední deska
Městys Vojnův Městec sestavil návrh rozpočtu pro rok 2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

12.9.2011, Hana Marková, Úřední deska
konané dne 21. září 2011 v 17:00 hodin

Oznámení o záměru prodeje majetku městyse č. 3/2011

30.8.2011, Hana Marková, Úřední deska
Městys Vojnův Městec - oznámení o záměru prodeje majetku městyse
č. 3/2011
V souladu s § 39 odst 1 zákona a s § 85 č. 128/2000 Sb. o obcích, oznamuje městys Vojnův Městec záměr budoucího prodeje pozemků v majetku městyse

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

20.6.2011, Hana Marková, Úřední deska
konané dne 29. června 2011 v 17:00 hodin

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

21.4.2011, Hana Marková, Úřední deska
konané dne 4. května 2011 v 17:00 hodin

Městys Vojnův Městec - oznámení o záměru prodeje majetku městyse 2/2011

19.4.2011, Hana Marková, Úřední deska
V souladu s § 39 odst 1 zákona a s § 85 č. 128/2000 Sb. o obcích, oznamuje městys Vojnův Městec záměr budoucího prodeje pozemků v majetku městyse Prodávané pozemky :
- Pozemek č. 114/1  - ostatní plocha o výměře 93 m²  
- Pozemek č. 1547/17 – ostatní plocha o výměře 28 m²
- Pozemek č. 676/6 – trvalý travní porost o výměře 53 m²
- Pozemek č. 676/8 – ostatní plocha o výměře 552 m²
- Pozemek č. 508/1 - orná půda o výměře 2035 m²

Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2010

15.4.2011, Hana Marková, Úřední deska
Závěrečný účet
Zpráva o hospodaření za rok 2010
Návrh závěrečného účtu městyse Vojnův Městec za rok 2010 zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
viz. příloha

Oznámení o uložení písemnosti

1.4.2011, Hana Marková, Úřední deska
Finanční úřad pro Prahu 3, Drahobejlova 48, 19021 Praha 9 dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád oznamuje uložení písemnosti pro adresáta Jiří Kárník, doručovací adresa Vojnův Městec 152.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

6.12.2010, Hana Marková, Úřední deska
které se bude konat 14.12.2010 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Úřadu městyse.

Pozvánku včetně programu jednání naleznete v příloze

Návrh rozpočtového výhledu na období 2011 - 2013

24.11.2010, Hana Marková, Úřední deska
V příloze je zveřejněn návrh rozpočtového výhledu pro období 2011 - 2013

Návrh rozpočet pro rok 2011

24.11.2010, Hana Marková, Úřední deska
V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu pro rok 2011.

Pozvánka - svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

1.11.2010, Hana Marková, Úřední deska
Dle ustanovení §91, Odst. 1 a par. § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění svolávám ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Místo konání: zasedací místnost Úřadu městyse Voj. Městec
Doba konání: 11.11.2010 od 17:00 hod.

Výsledky voleb ve Vojnově Městci

19.10.2010, Hana Marková, Úřední deska
K volbám do zastupitelstva městyse Vojnův Městec konaných během uplynulého víkendu přišlo více než 66 % oprávněných voličů.
Celkové předběžné výsledky voleb včetně počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty naleznete v příloze

Oznámení o záměru prodeje majetku městyse

13.9.2010, Hana Marková, Úřední deska
Městys Vojnův Městec
oznámení o záměru prodeje majetku městyse a smlouvy na prodej majetku městyse č. 3/2010

Územní plán obce Vojnův Městec

18.8.2010, Hana Marková, Úřední deska
Změna č. 1 Územního plánu obce Vojnův Městec
Přílohy:
Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1
Návrh zadání
Výkres záměrů

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.