Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Městys Vojnův Městec - oznámení o záměru prodeje majetku městyse č. 2/2012

Městys Vojnův Městec - oznámení o záměru prodeje majetku městyse č. 2/2012

3.9.2012, Hana Marková

Městys Vojnův Městec
oznámení o záměru prodeje majetku městyse
č. 2/2012

V souladu s § 39 odst 1 zákona a s § 85 č. 128/2000 Sb. o obcích, oznamuje městys Vojnův Městec záměr budoucího prodeje pozemků v majetku městyse

Prodávané pozemky :

-         Pozemek č. 600/2 – ostatní plocha o výměře 128  m²

-         Pozemek č. 510  - trvalý travní porost o výměře 640 m² -  část pozemku

-         Pozemek č. 511/4 –– orná půda  o výměře 452 m²  - část pozemku

Karel Malivánek

starosta