Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Návrh rozpočtu Městyse Vojnův Městec 2012

Návrh rozpočtu Městyse Vojnův Městec 2012

21.11.2011, Hana Marková

Městys Vojnův Městec sestavil návrh rozpočtu pro rok 2012

  Návrh rozpočtu 2012
Městys Vojnův Městec
   
       
  Rozpočtové příjmy    
       
  Třída 1 - daňové příjmy  5 900 000  
       
  Třída 2 - nedaňové příjmy    
       
1031 Pěstební činnost 750 000  
2310 Pitná voda  200 000  
3111 Předškolní zařízení  41 600  
3314 Činnosti knihovnické  1 000  
3511 Činnost ordinací praktických lékařů   75 000  
3632 Pohřebnictví  2 000  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů  20 000  
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů  60 000  
6171 činnost místní správy včetně pronájmů 200 000  
6310 Příjmy a výdaje z úverových finančních operací  7 000  
       
       
  Třída 4 - přijaté dotace    
       
  dotace na veřejnou správu - výkon veřejné správy  234 200  
       
  Příjmy celkem  7 490 800  
  Rozpočtové výdaje    
       
  Lesní hospodářství     
1031 Pěstební činnost  60 000  
       
  Místní komunikace a veřejná doprava    
2212 Silnice  1 000 000  
2221 Provoz veřejné siniční dopravy 50 000  
       
  Vodní hospodářství     
2310 Pitná voda včetně poplatků za podzemní vodu  500 000  
       
  Školství    
3111 Předškolní zařízení  300 000  
3113 Základní školy  320 000  
       
  Kultura    
       
3314 Činnosti knihovnické  10 000  
3330 Činnosr reg. církví a nábož. spol. včetně zbudování chodníku u kostela 80 000  
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  20 000  
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků  14 000  
       
  Tělovýchova a zájmová činnost     
       
3419 Ost. Tělovýchovná činnost 180 000  
3421 Využití volného času dětí a mládeže včetně kl. zóny  105 000  
       
  Zdravotnictví    
       
3511 Činnost ordinací praktických lékařů  60 000  
       
  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj     
       
3631 Veřejné osvětlení  300 000  
3632 Pohřebnictví  10 000  
       
  Ochrana životního prostředí     
       
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů  20 000  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 400 000  
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 100 000  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  150 000  
       
  Požární ochrana     
       
5512 Požární ochrana - dobrovolnická část, včetně výstavby 630 000  
       
  Veřejná správa    
       
6112 Zastupitelstva obcí  970 000  
6171 Činnost místní správy  1 583 800  
6320 Pojištění  18 000  
6339 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 150 000  
  Splátky úvěru  460 000  
       
  Výdaje celkem 7 490 800  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Vyvěšeno na úřední desce: 21.11.2011    
Sejmuto:       
Ve stejném termínu zveřejněno elektronicky na webu městyse    
Schváleno zastupitelstvem městyse:     

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.