Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014

25.11.2013, Hana Marková
  Rozpočet 2014    
       
  Městys Vojnův Městec    
       
       
  Rozpočtové příjmy    
       
  Třída 1 - daňové příjmy     
1111 Daň z příjmů FO ze záv. Činn.  1300000,00  
1112 Daň z příjmů FO ze samost. Výd.činnosti  100000,00  
1121 Daň z příjmů PO 1500000,00  
1122 Daň z příjmů za obec  300000,00  
1211 Daň z přidané hodnoty  2900000,00  
1340 Poplatek za provoz systému KO  330000,00  
1341 Poplatek za psů  6500,00  
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  7000,00  
1345 Poplatek z ubytovací kapacity  1800,00  
1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 110000,00  
1355 Výtěžek VHP 50000,00  
1361 správní poplatky  6000,00  
1511 Daň z nemovitostí 330000,00  
       
       
       
       
  Třída 2 - nedaňové příjmy    
       
1031 Pěstební činnost 970 000  
2310 Pitná voda 150 000  
3111 Předškolní zařízení  15 600  
3314 Činnosti knihovnické  1 000  
3511 Činnost ordinací praktických lékařů   75 000  
3631 Veřejné osvětlení 400  
3632 Pohřebnictví  2 000  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů  17 500  
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů  50 000  
6171 činnost místní správy včetně pronájmů 200 000  
6310 Příjmy a výdaje z úverových finančních operací  1 000  
       
       
  Třída 4 - přijaté dotace    
       
  dotace na veřejnou správu - výkon veřejné správy  139 200  
       
       
  Příjmy celkem  8 563 000  
       
       
       
       
       
       
       
       
  Rozpočet 2014    
  Městys Vojnův Městec    
       
  Rozpočtové výdaje    
       
  Lesní hospodářství     
1031 Pěstební činnost  50 000  
       
  Místní komunikace a veřejná doprava    
2212 Silnice - opravy, chodník ke kostelu 1 747 600  
2221 Provoz veřejné siniční dopravy 50 000  
       
  Vodní hospodářství     
2310 Pitná voda  150 000  
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 12 000  
       
  Školství    
3111 Předškolní zařízení  320 000  
3113 Základní školy  388 000  
       
  Kultura    
       
3314 Činnosti knihovnické  10 000  
3330 Činnosr reg. církví a nábož. spol.  80 000  
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  20 000  
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků  14 000  
       
  Tělovýchova a zájmová činnost     
       
3419 Ost. Tělovýchovná činnost včetně výstavby multifunkč.hřiště 886 400  
3421 Využití volného času dětí a mládeže včetně kl. zóny  5 000  
       
  Zdravotnictví    
       
3511 Činnost ordinací praktických lékařů  60 000  
       
  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj     
       
3612 Bytové hospodářství 4 000  
3631 Veřejné osvětlení  300 000  
3632 Pohřebnictví  10 000  
       
  Ochrana životního prostředí     
       
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů  22 000  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 400 000  
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 100 000  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  100 000  
       
       
       
  Požární ochrana     
       
5512 Požární ochrana - dobrovolnická část 50 000  
       
  Veřejná správa    
       
6112 Zastupitelstva obcí  900 000  
6171 Činnost místní správy  1 700 000  
6320 Pojištění  20 000  
6339 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 300 000  
  Splátky úvěru  864 000  
       
  Výdaje celkem 8 563 000  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Vyvěšeno na úřední desce: 25.11.2013    
Sejmuto:    
Ve stejném termínu zveřejněno elektronicky na webu městyse    
Schváleno zastupitelstvem městyse:    

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.