Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

17.11.2014, Veronika Janáčková

Návrh rozpočtu

 

Rozpočet 2015

 
     
  Městys Vojnův Městec  
     
     
  Rozpočtové příjmy  
     
  Třída 1 - daňové příjmy   
1111 Daň z příjmů FO ze záv. Činn.  1503937,00
1112 Daň z příjmů FO ze samost. Výd.činnosti  60000,00
1121 Daň z příjmů PO 1600000,00
1122 Daň z příjmů za obec  300000,00
1211 Daň z přidané hodnoty  3500000,00
1340 Poplatek za provoz systému KO  350000,00
1341 Poplatek za psů  6500,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  5000,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity  2000,00
1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 20000,00
1355 Výtěžek VHP 65000,00
1361 správní poplatky  6700,00
1511 Daň z nemovitostí 440000,00
     
     
     
     
  Třída 2 - nedaňové příjmy  
     
1031 Pěstební činnost 1 400 000
2310 Pitná voda 150 000
3111 Předškolní zařízení  38 000
3314 Činnosti knihovnické  1 000
3511 Činnost ordinací praktických lékařů   75 000
3631 Veřejné osvětlení 400
3632 Pohřebnictví  10 000
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů  22 000
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů  50 000
5512 Požární ochrana - dobrov.část 2 000
6171 činnost místní správy včetně pronájmů včetně prodeje poz.  400 000
6310 Příjmy a výdaje z úverových finančních operací  1 000
     
  Třída 4 - přijaté dotace  
     
  dotace na veřejnou správu - výkon veřejné správy  139 800
  dotace na Přírodní zahradu u MŠ 882 660
  dotace na projekt zkapacitnění vodovodu 84 000
     
  Příjmy celkem  11 114 997
     
     
     
     
     
     
     
     
  Rozpočet 2015  
  Městys Vojnův Městec  
     
  Rozpočtové výdaje  
     
  Lesní hospodářství   
1031 Pěstební činnost  35 000
     
  Místní komunikace a veřejná doprava  
2212 Silnice - opravy 100 000
2221 Provoz veřejné siniční dopravy 50 000
     
  Vodní hospodářství   
2310 Pitná voda  1 000 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 12 000
     
  Školství  
3111 Předškolní zařízení  320 000
3113 Základní školy  529 000
     
  Kultura  
     
3314 Činnosti knihovnické  10 000
3330 Činnosr reg. církví a nábož. spol.  80 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  20 000
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků  14 000
     
  Tělovýchova a zájmová činnost   
     
3419 Ost. Tělovýchovná činnost  286 400
3421 Využití volného času dětí a mládeže  5 000
     
  Zdravotnictví  
     
3511 Činnost ordinací praktických lékařů  60 000
     
  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj   
     
3612 Bytové hospodářství 4 000
3631 Veřejné osvětlení  300 000
3632 Pohřebnictví  10 000
     
  Ochrana životního prostředí   
     
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů  5 000
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 400 000
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 100 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně zahrady u MŠ 980 733
     
     
     
  Požární ochrana   
     
5512 Požární ochrana - dobrovolnická část 30 000
     
  Veřejná správa  
     
6112 Zastupitelstva obcí  700 000
6171 Činnost místní správy  1 900 000
6320 Pojištění  65 000
6339 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 300 000
6409 Úhrady sankcí jiným rozpočtům  2 598 864
  Splátky úvěru  1 200 000
     
  Výdaje celkem 11 114 997
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Vyvěšeno na úřední desce: 17.11.2014  
Sejmuto:   
Ve stejném termínu zveřejněno elektronicky na webu městyse  
Schváleno zastupitelstvem městyse:   

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.