Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o zákazu pálení

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o zákazu pálení

7.4.2020, Martin Havlíček

Na základě skokového navýšení hlášených požárů lesních porostů a luk požádal ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka o přijetí okamžitých omezujících opatření na území celého Kraje Vysočina. Důvodem je dlouhotrvající sucho, násobně vyšší aktivita obyvatelstva v mýcení lesů a pálení odpadu v zahrádkářských koloniích. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina aktuálně plní klíčové úkoly související s omezením šíření COVID-19. Využití jeho kapacit a zdrojů je na hranici možností.
 
 
 
Hasiči v Kraji Vysočina jen o začátku měsíce dubna vyjeli k více než 120 požárům trav a lesních porostů. Jen během pondělí 6. dubna bylo do 14. hodiny nahlášeno více než 80 takových případů. Ve většině případů vyjížděli hasiči k požárům, které vznikly od nedostatečně uhašených ohnišť.

 

Na území celého Kraje Vysočina je počínaje dnešním dnem až do odvolání zakázáno:

rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných,

používání pyrotechnických výrobků,
používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
 

Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:

lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.
 

Vedení Kraje Vysočina i Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina děkují veřejnosti za respektování opatření.

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
17.3°C - 22:24:02 - 7.8.2020

Novinky e-mailem