Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o zákazu pálení

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o zákazu pálení

7.4.2020, Martin Havlíček

Na základě skokového navýšení hlášených požárů lesních porostů a luk požádal ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka o přijetí okamžitých omezujících opatření na území celého Kraje Vysočina. Důvodem je dlouhotrvající sucho, násobně vyšší aktivita obyvatelstva v mýcení lesů a pálení odpadu v zahrádkářských koloniích. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina aktuálně plní klíčové úkoly související s omezením šíření COVID-19. Využití jeho kapacit a zdrojů je na hranici možností.
 
 
 
Hasiči v Kraji Vysočina jen o začátku měsíce dubna vyjeli k více než 120 požárům trav a lesních porostů. Jen během pondělí 6. dubna bylo do 14. hodiny nahlášeno více než 80 takových případů. Ve většině případů vyjížděli hasiči k požárům, které vznikly od nedostatečně uhašených ohnišť.

 

Na území celého Kraje Vysočina je počínaje dnešním dnem až do odvolání zakázáno:

rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných,

používání pyrotechnických výrobků,
používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
 

Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:

lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.
 

Vedení Kraje Vysočina i Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina děkují veřejnosti za respektování opatření.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.