Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí pro rok 2014

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí pro rok 2014

23.9.2014, Veronika Janáčková

Starosta Městyse Vojnův Městec podle § 15 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů OZNAMUJE:

Oznámení
o době a místu konání voleb
do zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Starosta Městyse Vojnův Městec podle § 15 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů

OZNAMUJE:

1. Volby do zastupitelstva Městyse Vojnův Městec se uskuteční

v pátek 10. října 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstva Městyse Vojnův Městec je:
malá zasedací místnost Úřadu Městyse Vojnův Městec, Vojnův Městec 27

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Totožnost a státní občanství prokáže volit občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu (§ 81 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky či oprávněnost dle odst. 3 nebude mu hlasování umožněno.

4. Další informace o způsobu hlasování budou voličům doručeny společně s hlasovacími lístky pro volby do zastupitelstev obce. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva Městyse hlasovací lístky. Ve dnech voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Úřad Městyse Vojnův Městec a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky (tel.: 566 659 327).

Karel Malivánek
starosta, v. r.

Ve Vojnově Městci, dne 23. 9. 2014

 

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.