Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí pro rok 2014

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí pro rok 2014

23.9.2014, Veronika Janáčková

Starosta Městyse Vojnův Městec podle § 15 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů OZNAMUJE:

Oznámení
o době a místu konání voleb
do zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Starosta Městyse Vojnův Městec podle § 15 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů

OZNAMUJE:

1. Volby do zastupitelstva Městyse Vojnův Městec se uskuteční

v pátek 10. října 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstva Městyse Vojnův Městec je:
malá zasedací místnost Úřadu Městyse Vojnův Městec, Vojnův Městec 27

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Totožnost a státní občanství prokáže volit občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu (§ 81 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky či oprávněnost dle odst. 3 nebude mu hlasování umožněno.

4. Další informace o způsobu hlasování budou voličům doručeny společně s hlasovacími lístky pro volby do zastupitelstev obce. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva Městyse hlasovací lístky. Ve dnech voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Úřad Městyse Vojnův Městec a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky (tel.: 566 659 327).

Karel Malivánek
starosta, v. r.

Ve Vojnově Městci, dne 23. 9. 2014

 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
13.0°C - 20:50:03 - 6.6.2020

Novinky e-mailem