Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Oznámení o prodeji a pronájmu majetku obce

Oznámení o prodeji a pronájmu majetku obce

2.9.2005, Helena Vaníčková

Oznámení o prodeji majetku č. 2/2005

V souladu s §39 odst. l zákona o obcích č. 128/2000Sb., oznamuje obec  Vojnův Městec záměr budoucího prodeje majetku obce ve spoluvlastnickém podílu 30/711:

Katastrální území       Újezd u Žďáru nad Sázavou

Soupis prodávaných pozemků dle parcelních čísel:

ˇ 791/3, ostatní plocha o výměře 22 m2
ˇ 791/4, ostatní plocha o výměře 83 m2
ˇ 791/5, ostatní plocha o výměře 2 m2
ˇ 791/6, ostatní plocha o výměře 222 m2
ˇ 791/7, ostatní plocha o výměře 19 m2
ˇ 791/8, ostatní plocha o výměře 3 m2

Kupujícím pozemků je kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě.

Uvedené pozemky jsou geometricky odděleny z pozemků ve spoluvlastnictví obce Vojnův Městec a jsou zastavěny tělesem silnice II. třídy č. 353 v úseku Bohdalov – Nové Veselí v k.ú. Újezd.

Správní poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nemovitostí uhradí prodávající.

 

Oznámení o prodeji majetku č. 3/2005

V souladu s §39 odst. l zákona o obcích č. 128/2000Sb., oznamuje obec  Vojnův Městec záměr budoucího prodeje majetku obce ve spoluvlastnickém podílu 30/711:

Katastrální území       Újezd u Žďáru nad Sázavou

Soupis prodávaných pozemků dle parcelních čísel:

ˇ 1641/5, ostatní plocha o výměře 60 m2
ˇ 1641/6, ostatní plocha o výměře 19 m2
ˇ 1612/12, ostatní plocha o výměře 149 m2
ˇ 1612/13, ostatní plocha o výměře 13 m2
ˇ 701/5, ostatní plocha o výměře 353 m2
ˇ 701/6, ostatní plocha o výměře 44 m2
ˇ 706/9, ostatní plocha o výměře 43 m2
ˇ 707/7, ostatní plocha o výměře 53 m2
ˇ 790/9, ostatní plocha o výměře 567 m2
ˇ 790/10, ostatní plocha o výměře 10 m2
ˇ 933/9, ostatní plocha o výměře 35 m2
ˇ 933/10, ostatní plocha o výměře 50 m2

Kupujícím pozemků je kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě.

Uvedené pozemky jsou geometricky odděleny z pozemků ve spoluvlastnictví obce Vojnův Městec a jsou zastavěny tělesem silnice II. třídy č. 353 v úseku Bohdalov – Nové Veselí v k.p. Újezd.


Oznámení o záměru pronájmu majetku obce č. 4/2005

Obec Vojnův Městec oznamuje záměr pronajmout obci Krucemburk spoluvlastnický podíl ve výši 30/711 na pozemku p.č. 305/1, Pobočný rybník.
Obec bude souhlasit s tím, aby obec Krucemburk byla příjemcem dotace na odbahnění a rekonstrukci rybníku.


Oznámení o záměru pronájmu majetku obce č. 5/2005

Obec Vojnův Městec oznamuje záměr pronajmout obci Havlíčkova Borová spoluvlastnický podíl ve výši 30/711 na pozemku p.č. 1864, Podhorský rybník.
Obec bude souhlasit s tím, aby obec Havlíčkova Borová byla příjemcem dotace na odbahnění a rekonstrukci rybníku.

Oznámení o prodeji majetku č. 6/2005

V souladu s §39 odst. l zákona o obcích č. 128/2000Sb., oznamuje obec  Vojnův Městec záměr budoucího prodeje majetku obce:

ˇ Par.č. KN 64/26, k.ú. Vojnův Městec, ostatní plocha o výměře 259 m2 – u domu č. 55
ˇ Par.č. KN 69/1, k.ú. Vojnův Městec, zahrada o výměře     27 m2 – u domu č. 177
ˇ Par.č. KN 69/2, k.ú. Vojnův Městec, zahrada  o výměře  100 m2 – u domu č. 163
ˇ Par.č. KN 64/1, k.ú. Vojnův Městec, ostatní plocha o výměře    18 m2 – u domu č. 163
ˇ Par.č. KN 229/2, k.ú. Vojnův Městec, dvůr o výměře 54 m2 – u domu č. 205
ˇ Par.č. KN 1546/28, k.ú. Vojnův Městec, zahrada o výměře 36 m2 – u domu č. 169
ˇ Par.č. KN 1546/31, k.ú. Vojnův Městec, zahrada o výměře 36 m2 – u domu č. 153
. Par. č. KN 21/1, k.ú. Vojnův Městec, zahrada o výměře 83 m2 - u domu č. 117
. Par.č. KN 566/1 - část, k.ú.  Vojnův Městec, orná půda o výměře
195 m2
. Par.č. KN 566/6 - část , k.ú. Vojnův Městec, orná půda
. Par.č. KN 12, k.ú. Vojnův Městec, zahrada o výměře 97 m2 u domu č. 108
. Par.č. KN 1546/1, k.ú. Vojnův Městec, ostatní plocha o výměře 36 m2
u domu č. 108


 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.