Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Oznámení o směně a prodeji majetku obce

Oznámení o směně a prodeji majetku obce

20.2.2006, Helena Vaníčková

Oznámení o směně a prodeji majetku obce
     č. 3/2006


V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, oznamuje obec Vojnův Městec záměr směny a prodeje majetku obce, jejichž je obec Vojnův Městec spoluvlastníkem ve výši podílu 30/710:

Směnované pozemky

1. Pozemky ve vlastnictví pana Iva Gajdorusem, bytem Na Rozcestí 329, Ždírec nad Doubravou – par..č. 307/4 – pozemek ve zjednodušené evidenci  - parcela původ pozemkový katastr o  výměře 7375 m2  , k.ú. Staré Ransko
2. Pozemky ve vlastnictví podílnických obcí - par.č. 45 – pozemek ve zjednodušené evidenci  - parcela původ pozemkový katastr o  výměře 2158 m2, k.ú. Staré Ransko

Prodávaný majetek

Obec Vojnův Městec jako podílnická obec LDO Přibyslav oznamuje záměr
koupi 1/711 nemovitostí dle přílohy č. 1 ve vlastnictví města Chotěboř
za dohodnutou kupní cenu 71,- Kč

 

 

Ve Vojnově Městci 27.1.2006

Zveřejněno: 27.1.2006

Sňato:

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.