Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Oznámení o záměru pronájmu majetku obce č. 5/2006

Oznámení o záměru pronájmu majetku obce č. 5/2006

4.5.2006, Helena Vaníčková

Spoluvlastnický podíl obce ve výši 30/710 na majetku, obhospodařovaném Lesním družstvem obcí

Obec Bohdalov, zastoupená starostou Květoslavem Šafránkem,

            majetkový podíl 23/710, IČ 00294004

Obec Březí nad Oslavou, zastoupená starostou Pavlem Hladíkem,

            majetkový podíl 10/710, IČ 00600539

Obec Budeč, zastoupená starostou Františkem Fabíkem,

            majetkový podíl 8/710, IČ 00600547

Obec Česká Bělá, zastoupená starostou Václavem Jarošem,

            majetkový podíl 27/710, IČ 00267279

Obec Havlíčkova Borová, zastoupená starostou Romanem Bruknerem,

            majetkový podíl 39/710, IČ 267431

Obec Hodíškov, zastoupená starostkou  PeadDr.Zdeňkou Burianovou,

            majetkový podíl 9/710, IČ 00560031

Obec Jámy, zastoupená starostou Jiřím Šiklem,

majetkový podíl 20/710, IČ 00842133

Obec Jitkov, zastoupená starostou Petrem Kubátem,

majetkový podíl 10/710, IČ 00579866

Obec Krátká Ves, zastoupená starostou Jiřím Ondráčkem,

            majetkový podíl 12/710, IČ 00267708

Obec Krucemburk, zastoupená starostkou Jaroslavou Pecinovou,

            majetkový podíl 16/710, IČ 00267716

Obec Lhotka, zastoupená starostkou Jaroslavou Kabelkovou,

            majetkový podíl 5/710, IČ 00842273

Obec Malá Losenice, zastoupená starostou Miloslavem Šidlákem,

            majetkový podíl 18/710, IČ 00545171

Obec Matějov, zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Činčerou,

            majetkový podíl 30/710, IČ 00600512

Obec Modlíkov, zastoupená starostou Miroslavem Štědrým,

            majetkový podíl 12/710, IČ 00579963

Obec Nížkov, zastoupená starostou Janem Mokrým,

majetkový podíl 9/710, IČ 00294870

Obec Nové Dvory, zastoupená starostou Josefem Sobotkou,

            majetkový podíl 14/710, IČ 00842231

Město Nové Město na Moravě, zastoupené starostou Josefem Sokolíčkem,

            majetkový podíl 13/710, IČ 00294900

Obec Nové Veselí, zastoupená starostou Ivo Jonákem,

majetkový podíl 35/710, IČ 00294926

 

Obec Obyčtov, zastoupená starostou Bohumilem Trčkou,

majetkový podíl 12/710, IČ 00546739

Obec Olešenka, zastoupená starostou Zdeňkem Zvolánkem,

            majetkový podíl 10/710, IČ 00267970

Obec Ostrov nad Oslavou, zastoupená místostarostkou Danou Homolkovou,

            majetkový podíl 23/710, IČ 00295035

Obec Oudoleň, zastoupená starostou Václavem Augustinem,

            majetkový podíl 15/710, IČ 00267996

Obec Počítky, zastoupená starostkou Marií Pohankovou,

            majetkový podíl 1/710, IČ 00842281

Obec Pokojov, zastoupená starostou Vlastimilem Boháčkem,

            majetkový podíl 5/710, IČ 00599697

Město Přibyslav, zastoupené starostou Mgr. Janem Štefáčkem,

            majetkový podíl 88/710, IČ 00268097

Obec Radňovice, zastoupená starostou Stanislavem Svobodou,

            majetkový podíl 7/710, IČ 00545422

Obec Radostín, zastoupená starostkou Editou Šulerovou,

majetkový podíl 5/710, IČ 000531847

Obec Rudolec, zastoupená starostkou Danou Pavlasovou,

majetkový podíl 15/710, IČ 00599786

Obec Sazomín, zastoupená starostou Josefem Prchalem,

majetkový podíl 8/710, IČ 00842346

Obec Sirákov, zastoupená starostou Ing. Petrem Jarošem,

majetkový podíl 6/710, IČ 00545279

Obec Sklené, zastoupená starostou Jaroslavem Kuncem,

majetkový podíl 5/710, IČ 00842354

Obec Slavětín, zastoupená starostou Jaroslavem Bílkem,

majetkový podíl 10/710, IČ 00580082

Obec Sobíňov, zastoupená starostou Ing. Ladislavem Málkem,

            majetkový podíl 10/710, IČ 00268275

Obec Stříbrné Hory, zastoupená starostkou JUDr. Marií Kollárikovou,

            majetkový podíl 9/710, IČ 00580112

Obec Světnov, zastoupená starostou Josefem Stejskalem,

majetkový podíl 10/710, IČ 00545031

Obec Škrdlovice, zastoupená starostou Ivanem Hořínkem,

            majetkový podíl 8/710, IČ 00295540

Obec Újezd, zastoupená starostou Ing. Františkem Kučerou,

            majetkový podíl 10/710, IČ 00600555

Obec Vatín, zastoupená starostou Zdeňkem Strakou,

majetkový podíl 9/710, IČ 00842362

 

Obec Velká Losenice, zastoupená starostou Miloslavem Černým,

            majetkový podíl 36/710, IČ 295655

Obec Vepřová, zastoupená starostkou Marií Holcmanovou,

            majetkový podíl 2/710, IČ 00374440

Obec Vojnův Městec, zastoupená starostou Ing. Josefem Mackem,

            majetkový podíl 30/710, IČ 00295761

Město Ždírec nad Doubravou, zastoupené starostou Janem Martincem,

            majetkový podíl 30/710, IČ 00268542

Město Žďár nad Sázavou , zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Brychtou,

            majetkový podíl 6/710, IČ 00295841

Obec Žižkovo Pole, zastoupená starostou Janem Čeplem,

majetkový podíl 30/710, IČ 00268569

 

 

( dále jen pronajímatelé)

 

 

 

 

Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, PSČ 582 22, IČ 64259773,

zapsané u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové, odd. Dr. vložka č. 377,

zastoupené Ivo Jonákem, předsedou představenstva, a Mgr. Janem Štefáčkem, místopředsedou představenstva,

 

 

(dále jen nájemce)

 

 

            uzavírají tento

 

 

Dodatek č. 1/2006

 

 k smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí

 

a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 1.7. 2004

 

 

 

DOHODA o výši nájemného

 

 

 

I.

 

Úvodní ustanovení

Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy nájemní mezi Lesním družstvem obcí a  podílnickými obcemi Lesního družstva obcí.

 

 

II.

 

Výše nájemného

 

1.      Dle článku IV. smlouvy nájemní se smluvní strany dohodly, že výše nájemného z lesních pozemků bude činit 34 % z tržeb za vlastní dříví v peněžním plnění. Nájemné z ostatních pozemků a objektů, které se na nich nacházejí, se stanovuje na 800.000 Kč rovněž v peněžním plnění.

2.      Další složkou nájemného je úhrada daně z nemovitosti nájemcem za pronajímatele. Jeho výše je stanovena podle platných zákonných předpisů o dani z nemovitosti.

3.      Ostatní plnění se stanoví ve formě oprav nad rámec běžných oprav a na technické zhodnocení, a to ve výši skutečných nákladů.

 

 

 

 

 

III.

 

Platba nájemného

 

1.      Nájemné dle čl. II, bodu č.1 bude rozděleno dle výše jednotlivých podílů, které mají jednotlivé obce na pronajatém majetku. Nájemné bude placeno ve čtyřech splátkách. Výše prvních třech splátek musí dosahovat nejméně 95 % celkové výše nájemného za rok 2005. Tyto první tři splátky jou splatné do konce roku 2006. Poslední čtvrtá splátka bude určena podle konečného objemu těžby a odbytu dřeva a bude splatná do 31.1.2007. Peněžní plnění proběhne na základě vystavených faktur.

2.      Nájemné podle čl.II, bodu č.2 bude poukázáno na účet Finančních úřadů.

3.      Nájemné dle čl. II, bodu č.3 bude uhrazeno zápočtem proti skutečným nákladům.

 

 

 

 

 

 

IV.

 

Ostatní dohodnuté podmínky

1. Podílnické obce zároveň souhlasí s provedením technického zhodnocení a oprav na      pronajatém majetku nad rámec běžných oprav a údržeb v celkové výši 2.000.000,-- Kč.

2. Technické zhodnocení bude odepisovat nájemce. Ostatní pronajatý nemovitý majetek      nebude nájemce odepisovat.

3.  Nájemné stanovené v čl. II, bodu č.1 se sníží pokud.:

    a)  podíl nahodilé těžby k celkové těžbě bude vyšší než 25 %. Za každé procento podílu          nahodilé těžby nad 25%, bude nájemné sníženo o 0,3 %. Procenta nahodilé těžby se           zaokrouhlí matematicky na celá čísla.

    b) celkový objem nákladů na pěstební činnost přesáhne 6 mil.Kč. Z částky, která            přesáhne 6 mil.Kč bude 50 % odečteno od celkové výše nájemného.  Tato podmínka  může být uplatněna v případě, že v některém z předcházejícch pěti let byl podíl nahodílé těžby vyšší než 25 %.

 

 

 

 

    V Přibyslavi dne 1.3. 2006                                     

 

   

 

  

   

 

       

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.