Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

10.2.2015, Hana Marková

konané dne 18.2.2015 v 17:00 hodin

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 3.12.2014

3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

4. Účetní závěrka Městyse Vojnův Městec za rok 2014

5. Schválení rozdělení výsledku hospodaření MŠ

6. Schválení rozdělení výsledku hospodaření ZŠ

7. Veřejnoprávní smlouva pro výkon přenesené působnosti

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č 1040005580/001

9. Jednací řád zastupitelstva městyse

10. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2015

11. Různé, diskuze

12. Závěr

 

Karel Malivánek

starosta

Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 10.2.2015

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.