Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

24.11.2014, Hana Marková

konané dne 3.12. 2014 v 17:00 hodin

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne¨

3.12. 2014 v 17:00 hodin

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného  dne 3.9.2014 a z ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného dne 5.11.2014

 3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

 4. Finanční záležitosti

 5. Rozpočet pro rok 2015

 6. Rozpočtový výhled pro období 2015 – 2017

 7. Delegování a návrh k zastupování městyse do volených orgánů podílnických organizací s účastí městyse Vojnův Městec

 8. Záměr na prodej nemovitostí z majetku městyse č. 6/2014

 9. Stanovení ceny vodného a stočného

 10. Schválení ceny a výměry prodávaného pozemku 566/38

 11. Žádost o prodej pozemku p. č. 508/1 – o výměře 2035 m2 – orná půda

 12. Žádost o prodej nebo pronájem části pozemku p.č. 1546/38 – ostatní plocha

 13. Změna zřizovací listiny základní školy

 14. Zpráva výborů

 15. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2014 - 2015

 16. Různé, diskuze

 17. Závěr

   

   

   

   

                                                      Karel Malivánek

                                                             starosta

   

   

  Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 24.11. 2014

   

   

   

                                                                        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                       

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.