Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

20.6.2011, Hana Marková

konané dne 29. června 2011 v 17:00 hodin

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného  dne 4. května 2011
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Finanční záležitosti
- rozpočtové opatření č. 3/2011
5. Majetkové záležitosti
6. Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav za rok 2010
7. Účetní závěrka společnosti Velké Dářko s.r.o.
8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene č.Net/OSNM/223/2011
9. Zpráva o přípravě a průběhu akcí 2011
10. Městecká pouť – harmonogram příprav
11. Různé, diskuze
12. Závěr

 
Karel Malivánek
starosta

 Zveřejněno na úřední desce a elektronicky na webu městyse 20.června 2011

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.