Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

17.4.2012, Hana Marková

konané dne 25. dubna 2012 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Vojnův Městec

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 22. února 2012
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec
5. Smlouva o zřízení věcného břemene
6. Rozdělení výtěžku IX. obecního plesu
7. Zpráva o přípravě a průběhu akcí 2012
8. Různé, diskuze
9. Závěr

Karel Malivánek
starosta