Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

21.6.2012, Hana Marková

konané dne 27.6.2012 ve velké zasedací místnosti radnice

 1.           Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.           Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného     dne 25. dubna 2012

3.                      Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

4.                      Rozpočtové opatření č. 1/2012

5.                      Směnná smlouva mezi LDO a podílnickými obcemi LDO

6.                      Smlouva o ukládání odpadu na skládce Ronov nad Sázavou

7.                      Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městyse Vojnův Městec a E.on Distribuce a.s. č. 014990013827/001

8.                      Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městyse Vojnův Městec a E.on Distribuce a.s. č. 014130000345/001

9.                      Dodatek č. 1 ke Smlouvě  o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

10.                  Závěrečný účet svazku obecních lesů za rok 2011

11.                  Zpráva o přípravě a průběhu akcí 2012

12.                  Různé, diskuze

13.       Závěr

 

 

 

 

 

 

                                               Karel Malivánek

                                                      starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 18. června 2012

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.