Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

29.11.2011, Hana Marková

konané dne 7. prosince 2011 v 17:00 hod.

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 21. září 2011
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Finanční záležitosti
- rozpočtové opatření č. 5/2011
- pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31.12. 2011
- rozpočet městyse na rok 2012
5. Majetkové záležitosti - prodej pozemků
6. Kalkulace vodného dle podkladů za rok 2011, cena odběru pitné vody a stočného pro rok 2012
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 k zajištění údržby veřejné zeleně
9. Zpráva o přípravě a průběhu akcí 2011, příprava akcí 2012
10. Zpráva výborů zastupitelstva Městyse Vojnův Městec
11. Různé, diskuze
12. Závěr