Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

29.11.2011, Hana Marková

konané dne 7. prosince 2011 v 17:00 hod.

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 21. září 2011
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Finanční záležitosti
- rozpočtové opatření č. 5/2011
- pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31.12. 2011
- rozpočet městyse na rok 2012
5. Majetkové záležitosti - prodej pozemků
6. Kalkulace vodného dle podkladů za rok 2011, cena odběru pitné vody a stočného pro rok 2012
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 k zajištění údržby veřejné zeleně
9. Zpráva o přípravě a průběhu akcí 2011, příprava akcí 2012
10. Zpráva výborů zastupitelstva Městyse Vojnův Městec
11. Různé, diskuze
12. Závěr

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.