Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

11.9.2012, Hana Marková

konané dne 19. 9. 1978 od 17:00 hodin

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne
19. září  2012 v 17:00 hodin

 

 

1.           Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.           Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného             dne 27. června 2012
3.                      Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4.                      Rozpočtové opatření č. 2/2012
5.                      Záměr na prodej nemovitostí z majetku městyse č. 2/2012
6.                      Zadání územního plánu Vojnův Městec
7.                      Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové     organizace Mateřská škola Vojnův Městec
8.                      Zpráva o přípravě a průběhu akcí 2012
9.                      Oslavy 720 let historie obce spojené se srazem rodáků
10.                  Různé, diskuze
11.       Závěr

   Karel Malivánek

   starosta