Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

11.9.2012, Hana Marková

konané dne 19. 9. 1978 od 17:00 hodin

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne
19. září  2012 v 17:00 hodin

 

 

1.           Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.           Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného             dne 27. června 2012
3.                      Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4.                      Rozpočtové opatření č. 2/2012
5.                      Záměr na prodej nemovitostí z majetku městyse č. 2/2012
6.                      Zadání územního plánu Vojnův Městec
7.                      Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové     organizace Mateřská škola Vojnův Městec
8.                      Zpráva o přípravě a průběhu akcí 2012
9.                      Oslavy 720 let historie obce spojené se srazem rodáků
10.                  Různé, diskuze
11.       Závěr

   Karel Malivánek

   starosta

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.