Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

3.12.2012, Hana Marková

konané dne 12.12. od 17:00 hodin

 

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne

12. prosince  2012 v 17:00 hodin

 

 

1.           Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.           Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 19. září       2012

3.                      Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

4.                      Rozpočtové opatření č. 3/2012

5.                      Rozpočet pro rok 2013

6.                      Rozpočtový výhled 2013-2015

7.                      Investiční úvěr pro dofinancování stavby stavební úpravy objektu na p.č. 240 – hasičská zbrojnice

8.                      Záměr na prodej nemovitostí z majetku městyse č. 3/2012

9.                      Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

10.                  Smlouva zakládající právo provést stavbu

11.                  Smlouvy o dílo o zabezpečení vyhrnování sněhu v zimním období

12.                  Směnná smlouva mezi podílnickými obcemi a LDO

13.                  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene č.1030010610/001

14.                  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene č.1030010165/001

15.                  Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu
č.2409-028/001/10

16.                  Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu
č.2408-038/001/10

17.                  Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2012-2013

18.                  Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2013

19.                  Oslavy 720 let historie obce spojené se srazem rodáků

20.                  Různé, diskuze

21.       Závěr

 

 

                                                               Karel Malivánek

                                                                      starosta

Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 3.prosince 2012

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.