Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

3.12.2013, Hana Marková

konané dne 11. prosince v 17:00 hodin

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec  

1.           Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.           Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného             dne 17. září 2013
3.                      Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4.                      Rozpočtové opatření č. 4/2013
5.                      Rozpočet na rok 2014
6.                      Záměr na prodej nemovitostí č. 3/2013
7.                      Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8.                      Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2014
9.                      Odstoupení od smlouvy o dílo na výsadbu stromů ve Vojnově Městci
10.                  Smlouva o dílo na výsadbu stromů ve Vojnově Městci
11.                  Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800072625/1/VB/P
12.                  Zpráva finančního a kontrolního výboru
13.                  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
14.                  Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2013
15.                  Různé, diskuze
16.       Závěr

 

 

 

 

                                                    Karel Malivánek

                                                           starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 5.9.2013

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.