Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

12.9.2011, Hana Marková

konané dne 21. září 2011 v 17:00 hodin

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného  dne 29. června 2011
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Finanční záležitosti
- rozpočtové opatření č. 4/2011
5. Majetkové záležitosti
- záměr na prodej nemovitostí č. 3/2011
6. Ukončení prací na změně č. 1 územního plánu obce Vojnův Městec
7. Pořízení nového územního plánu
8. Zpráva o přípravě a průběhu akcí 2011
9. Zhodnocení oslav výročí 100 let od založení organizované tělovýchovy ve Vojnově Městci
10. Různé, diskuze
11. Závěr


Karel Malivánek
starosta

Zveřejněno na úřední desce a elektronicky na webu městyse 12. září 2011

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.