Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

22.3.2005, Jiří Marek

POZVÁNKA
na řádné zasedání zastupitelstva Obce Vojnův Městec  konané dne
30. 3. 2005 v 17.00 hod v zasedací místnosti radnice.

Navržený program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu ze schůze zastupitelstva 15.12.2004
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Plnění rozpočtu roku 2004 a závěrečný účet obce za rok 2004 
5. Kontrola hospodaření r. 2005 a finanční záležitosti
6. Příprava investičních a neinvestičních akcí roku 2005
7. Různé
8. Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
9. Závěr

Ing. Josef Macek, starosta obce

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
15.0°C - 10:30:02 - 5.6.2020

Novinky e-mailem