Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Pozvánka na zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo

29.11.2005, Helena Vaníčková

Řádné zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec se koná dne 19.prosince 2005 v 17.00 hod v zasedací místnosti OÚ

P o z v á n k a
na zastupitelstvo obce Vojnův Městec konané dne 19.prosince 2005
v 17.00 hod v zasedací místnosti OÚ

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu ze schůze zastupitelstva obce V.Městec ze dne 26.9.2005
3. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
4. Zhodnocení průběhu akcí roku 2005
5. Kontrola hospodaření obce Vojnův Městec a rozpočtové opatření č. 4/2005
6. Zpráva o činnosti výborů a komisí
7. Rozpočet obce V.Městec na rok 2006, rozpočtový výhled obce na roky 2007-2010
8. Vyhláška obce o čistotě a pořádku v obci
9. Vyhláška obce o dani z nemovitosti
10. Prodej a směna pozemků
11. Příkaz starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31.12.2005
12. Různé, diskuse
13. Závěr

Ing. Josef Macek v.r.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.