Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Přehled poplatků Městyse Vojnův Městec pro rok 2014

Přehled poplatků Městyse Vojnův Městec pro rok 2014

26.8.2014, Veronika Janáčková

Upozornění občanům

Upozornění

Místní poplatky za likvidaci odpadu a ze psů pro rok 2014  jsou splatné do konce roku 2014. Občané, kteří tyto poplatky ještě neuhradili mohou tak učinit v hotovosti v kanceláři Městyse Vojnův Městec nebo bezhotovostně převodem na účet č. 123125081/0300, variabilním symbolem je číslo domu.

Městys Vojnův Městec - místní poplatky za likvidaci odpadu a ze psů pro rok 2014

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v městysu trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny městysu oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
Sazba poplatku činí celkem 500,- Kč za poplatníka a rok.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Sazba poplatku činí celkem 550,- Kč/rok/stavbu.

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa městysu Vojnův Městec podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České republiky.
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok :
a) za psa 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 150 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a nebo poživatel sirotčího důchodu 60 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 90 Kč

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.