Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě

16.1.2006, Ing. Josef Macek
1. Úplný oficiální název povinného subjektu Obec Vojnův Městec
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
3. Popis organizační struktury povinného subjektu ---
4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, e-podatelna

Obecní úřad Vojnův Městec
Vojnův Městec 27
591 01 Žďár nad Sázavou 1
Tel., fax: 566 659 327
E-mail: obec@vojnuvmestec.cz
http://www.vojnuvmestec.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti 123125081/0300
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 00295761
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) --- 
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok ---
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

požádat osobně na podatelně OÚ, poštou na adrese OÚ nebo e-mailem na adresu obec@vojnuvmestec.cz

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

požádat osobně na podatelně OÚ, poštou na adrese OÚ nebo e-mailem na adresu obec@vojnuvmestec.cz

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech ---
12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat ---
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

---

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

---

15. Sazebník úhrad za poskytování informací ---
16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací ---
17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Adresa: Vojnův Městec 95, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:  750 228 51
Telefon: 566 659 347
E-mail:  zsvmestec@iol.cz
IČO: 600130622
Statutární zástupce : Mgr. Valerie Rychlíčková

Mateřská škola, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Adresa: Vojnův Městec 240, 591 01, Žďár nad Sázavou
IČO: 75022885
Tel.: 566 659 330
E-mail: msvojnuvmestec@tiscali.cz
IZO: 600129438
Statutární zástupce: Vlasta Šimáková

Aktuality

Výsledky 2. kola voleb

30.1.2023, Monika Beranová, Volby prezidenta ČR 2023

Rozpočtové opatření č. 1/2023

27.1.2023, Monika Beranová, Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 14/2022

27.1.2023, Monika Beranová, Rozpočet
další aktuality...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.