Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina

Rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina

25.7.2006, Helena Vaníčková

o vyhlášení období déletrvajícího nadměrného sucha

Miloš Vystrčil

hejtman

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

V Jihlavě 24. července 2006

KUJI 55010/2006

 

 

 

ROZHODNUTÍ

hejtmana kraje Vysočina

ze dne 24. 7. 2006

o vyhlášení období déletrvajícího nadměrného sucha

podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, ve znění nařízení kraje Vysočina č. 5/2003

 

 

                                                 Čl. 1

Na základě doporučení odborných orgánů, podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení“), vyhlašuji na území kraje Vysočina období déletrvajícího nadměrného sucha.

                                                  Čl. 2

S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30º C, se v souladu s § 5 odst. 3 nařízení po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí zakazuje:

     

  1. a) spalování hořlavých látek na volném prostranství,  
  2. b) rozdělávání ohňů ve volné přírodě.

     

 

 

 

Čl. 3

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina a pozbývá účinnosti dnem účinnosti rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o jeho zrušení.

 

 

 

tel.: 564 602 140, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800Upozornění

 

 

 

 

 

 

Dle lesního zákona č. 289/1995Sb. § 20 je mimo jiné v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně. Tato povinnost také platí do vzdálenosti   50 m od kraje lesa. Nedodržení tohoto zákazu je přestupkem s postihem dle lesního zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.