Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina - o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina - o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha

10.8.2015, Veronika Janáčková

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina ze dne 7. 8. 2015

Rozhodnutí

hejtmana Kraje Vysočina

ze dne 7. 8. 2015

o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha

podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

 

Čl. 1
Na základě doporučení odborných orgánů, podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů (dále jen „nařízení"), vyhlašuji na území Kraje Vysočina období déletrvajícího
nadměrného sucha.


Čl. 2
S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami
vystupujícími nad 30 ºC, se v souladu s § 5 odst. 3 nařízení po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí
zakazuje:
a) spalování hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném území,
b) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky na místech, kde hrozí jejím
použitím vznik požáru (zejména suché travní porosty, plochy zemědělských kultur).

Čl. 3
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina
a pozbývá účinnosti dnem účinnosti rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o jeho zrušení.

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Soubory ke stažení:

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
16.0°C - 11:40:02 - 5.6.2020

Novinky e-mailem