Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina - o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina - o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha

10.8.2015, Veronika Janáčková

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina ze dne 7. 8. 2015

Rozhodnutí

hejtmana Kraje Vysočina

ze dne 7. 8. 2015

o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha

podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

 

Čl. 1
Na základě doporučení odborných orgánů, podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů (dále jen „nařízení"), vyhlašuji na území Kraje Vysočina období déletrvajícího
nadměrného sucha.


Čl. 2
S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami
vystupujícími nad 30 ºC, se v souladu s § 5 odst. 3 nařízení po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí
zakazuje:
a) spalování hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném území,
b) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky na místech, kde hrozí jejím
použitím vznik požáru (zejména suché travní porosty, plochy zemědělských kultur).

Čl. 3
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina
a pozbývá účinnosti dnem účinnosti rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o jeho zrušení.

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Soubory ke stažení:

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.