Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Rozpočet obce pro rok 2004 - příjmy

Rozpočet obce pro rok 2004 - příjmy

14.12.2003, Helena Vaníčková

OBEC VOJNUV MĚSTEC
ROZPOČET 2004 – PŘÍJMY

Třída l – daňové příjmy
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závisl.činnosti              900
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti            270
1121 Daň z příjmu práv. osob z podnikání                    920
1211 Daň z přidané hodnoty                                      1 400
Sdílené daně                                                              3 490
1511 Daň z nemovitostí                                                200
1122 Daň z příjmů práv.osob placená obcí                   328
1361 Správní poplatky                                                    30
1341 Poplatky ze psů                                                       6
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší                            1 
1343 Poplatky za užívání veřej.prostranství                     1
1345 Poplatek z ubytovací kapacity                               10
1347 Poplatek za provoz vyher.hracího přístroje           20
1337 Poplatek za likvidaci domovních odpadů              240
Třída l – daňové příjmy celkem                                     4 326

Třída 2 – nedaňové příjmy
1031 Pěstební činnost – nájemné LDO,prodej dřeva       710
2310 Pitná voda – výsledek hospodaření                          50
3314 Činnosti knihovnické – půjčovné                                 1
3632 Pohřebnictví – nájemné z hrobů                                 2
3723 Likvidace ostat.odpadů-podnikatelé                         12
6171 Činnost místní správy(nájemné,prodej zboží,dary,nahod.příjmy)                                                 162
6310 Příjmy z úroků                                                           20
Třída 2 – nedaňové příjmy celkem                                     957

Třída 3 – kapitálové příjmy
3612 Prodej nemovitostí-prodej pozemků                       400                
Třída 3 – kapitálové příjmy celkem                                     400

Třída 4 – přijaté dotace 
4111 Dotace ze všeob.pokladní spr.–volby,oprava ZŠ   5 675
4112 Dotace od regionu na výkon vnitř.správy,školství      87,5  
4116 Dotace zeSRcyklostezka,ÚP.WEB,POV,hřbitov         900                                                 
4121 Příspěvky obcí na školství                                          35
4122 Státní dotace na školství,hasiči                             2 250
Třída 4 – přijaté dotace celkem                                        8 947,5      

Třída 8 – Financování
8115 Použití přebytku – účet k 1.1.2004                       2 400
Třída 8 – financování celkem                                           2 400

Vlastní příjmy celkem                                       17 030,5 mil.Kč   

Zveřejněno dne 25.11.2003
Sňato: 10.12.2003
Projednáno a schváleno v zastupitelstvu Obce Vojnův Městec dne 10.12.2003. 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.