Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Rozpočet obce pro rok 2004 - výdaje

Rozpočet obce pro rok 2004 - výdaje

14.12.2003, Jiří Marek

OBEC VOJNUV MĚSTEC
ROZPOČET 2004 – VÝDAJE

Lesní hospodářství
1031 Pěstební činnost                                                                  50
Lesní hospodářství celkem                                                             50

Místní komunikace a veřejná doprava
2212 Místní komunikace-prohrnování                                           40
2221 Příspěvek na  veřejnou silniční dopravu                              18
2221 Budovy,haly,stavby – čekárna,chodník u kostela              982
Místní komunikace celkem                                                        1 040

Vodní hospodářství
2310 Pitná voda                                                                       350
2321 Odvádění a čištění odpad.vod-kanalizace projekt            67
Vodní hospodářství celkem                                                        417

Školství
3111  Předškolní zařízení                                                      1 230
3113 Základní škola+stav.úpravy ZŠ                                    7 386
Školství celkem                                                                      8 616

Kultura
3314 Obecní knihovna                                                               12
3330 Dotace církvím                                                                100
3341 Veřejný rozhlas                                                                50
3399 Dary při narození dětí,důchodcům                                     9
Kultura celkem                                                                         171

Tělovýchova a zájmová činnost
3419 Tělovýchovná činnost                                                      100
3421 Využití volného času dětí                                                    6
Tělovýchovná a zájmová činnost                                                106

Zdravotnictví
3511 Všeobecná zdravotní péče                                                  50
Zdravotnictví celkem                                                                     50

Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
3612 Bytové hospodářství-rod.domy-kanal.,plyn,VO,elektr.     2 210
3631 Veřejné osvětlení-osvětlení cyklostezky                             370
3632 Pohřebnictví-hř.zeď,chodník,odvodnění                              445
Bydlení,komunální služby a územ.rozvoj celkem                          3 025

Ochrana životního prostředí
3721 Sběr a  odvoz nebez.odpadů                                              25
3722 Sběr a odvoz komunál. odpadů                                         320
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů(plasty)                               15
3729 Ostatní nakládání s odpady                                                 31
3745 Péče o vzhled obcí                                                             110
Ochrana životního prostředí celkem                                              501

Sociální péče
4312 Domovy pro zdravot.postižené občany(splátka)               365
Sociální péče celkem                                                                    365

Požární ochrana
5512 Požární ochrana                                                                  47
Požární ochrana celkem                                                                 47

Veřejná správa
6112 Zastupitelstvo obce                                                          742
6114 Volby                                                                                   15
6171 Činnost místní správy                                                    1 546,5
6320    Pojištění                                                                            9
6399 Ostatní finanční operace(daň placená obcí)                      330
Veřejná správa celkem                                                            2  642,5


Výdaje celkem            17  030,5 mil.Kč

     
Zveřejněno dne 25.11.2003
Sňato: 10.12.2003
Projednáno a schváleno v zastupitelstvu Obce Vojnův Městec dne 10.12.2003.

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.